Fliskvalitet

Flis til energiformål er et vigtigt produkt fra skovene, og mange kraftvarmeværker bruger dette CO2-neutrale brændsel. IGN tilbyder kvalitetskontrol og måling af skimmelsvampe.

Kvalitetskontrol

Flis til energiformål handles efter standarden for brændselsflis. Der er bestemte krav til kvaliteten af brændselsflis, herunder størrelsen af flisstykkerne. Er der tvivl om, hvorvidt flisen overholder kravene, kan det afgøres ved en soldning. IGN har udstyr til og erfaring med soldning af flis, som kan vise om stykkernes størrelsesfordeling er i overensstemmelse med reglerne i standarden. Kontakt os for at få en pris.

Kontakt

Simon Skov, seniorkonsulent, ssk@ign.ku.dk
Lars B. Hansen, faglærer, labh@ign.ku.dk

Måling af skimmelsvampe

Skimmelsvampe påvirker vores helbred, og høje koncentrationer kan medføre alvorlige gener. Arbejdsgivere er forpligtet til at minimere påvirkningen af medarbejderne. Produktion og brug af flis og andre typer fugtig biomasse kan medføre problemer med skimmelsvampe. IGN har erfaring med at måle sporer i luften og vurdere arbejdsprocesser, personlige værnemidler og kabinefiltre. Se også hjemmesiderne www.flisogskimmelsvampe.dk og www.fyrmedflis.dk.

Kontakt

Simon Skov, seniorkonsulent, ssk@ign.ku.dk