Rådgivning til fagfolk

Simon Skov underviser

IGN løser konkrete opgaver for virksomheder, kommuner, styrelser og ministerier på grundlag af vores forskningsbaserede viden. IGN’s medarbejderne har stærke faglige kompetencer og deres viden spænder vidt. Det giver mulighed for at få løst problemer, som kræver særlige kompetencer eller specielt udstyr. Det kan være analyser, udredninger eller risikovurderinger, f.eks. måling af skimmelsvampe i flis. Rådgivningen leveres som regel i en rapport og fører i mange tilfælde til en ændret praksis, der også sparer virksomheden for penge.

IGN rådgiver også i mindre enkeltsager, f.eks. om håndteringen af skadedyr. Det giver mulighed for at få løst konkrete problemer, man har brug for hjælp til her og nu. Rådgivningen er ofte mundtlig og leveres bl.a. via Videntjenesten for skov og landskab.

Virksomheden er selv med til at tilrettelægge opgaven og har normalt retten til resultaterne, men forskerne kan også offentliggøre resultaterne. Virksomheden finansierer opgaven fuldt ud.

Se eksempler på IGN’s rådgivning: