Træer og sikkerhed

IGN har gennem mange år opbygget faglig ekspertise i træer og sikkerhed og tilbyder forskellige former for rådgivning og information inden for emnet.

Viden

Viden om risikotræer og især de svampe, som gør træer ustabile, kan findes i:

Visuelt eftersyn

Rådgiveren vurderer, om træet udgør en sikkerhedsrisiko, dvs. viser tegn på svækkelse i form af en svag vækstform eller svampeangreb. Tilsynet og den efterfølgende rapportering udføres efter jeres ønsker, men beskriver ofte status og forslår initiativer. Typisk skal du selv levere kort og andet baggrundsmateriale for de træer, der skal tilses.

Vi kan f.eks. hjælpe med det tilsyn, som alle træejere skal udføre, f.eks. langs trafikerede veje eller i forbindelse med byggeri, fredning, nabotvister, retssager og meget andet. Vi kan også komme med en neutral vurdering i sager, hvor en forvaltning og borgere eller interesseorganisationer er uenige om træernes tilstand. Rådgivningen betales efter tidsforbrug eller efter et samlet tilbud ved større opgaver.

Måling af råd

Rådmåling anbefales, hvor man ønsker at bevare værdifulde træer trods problemer med skader, eller har mistanke om råd i stammen, selv om der ikke er synlige svampeangreb. Rådmåling kan også bruges til at understøtte ydre symptomer på træet ved at dokumentere omfanget af indre råd. Resultatet kan formidles på stedet eller i en rapport med beskrivelse af status og forslag til handling. Prisen er ca. 6.000 kr. pr. træ plus transportudgifter. På en dag kan vi typisk måle 5-7 træer, og det koster 20-25.000 kr. Skriftlig rapport betales separat.

Planlægning

Vi tilbyder sparring og praktisk hjælp til at etablere en trædatabase eller systematisere tilsynet med træer. I mange tilfælde er det klogt at bygge videre på andres erfaringer.

Kurser

Kurser om risikotræer udbydes både som virksomhedstilpassede kurser og som et 5-dages AMU-kursus. På kurserne lærer deltagerne at vurdere og udpege træer, der udgør en risiko for sine omgivelser, eller er på vej til at gøre det. Vi giver også gerne gode råd om, hvordan man undgår at beskadige træerne. Kurserne kan også arrangeres som en ekskursion, f.eks. i en kommune.

Kontakt

Bestil