Erhvervssamarbejde

Rådgivning i enkeltsager

IGN rådgiver din virksomhed om specifikke udfordringer, som f.eks. skadedyrsbekæmpelse. Virksomheden finansierer opgaven, og resultaterne kan deles.
Læs mere

Forskningssamarbejde

IGN's eksperter hjælper din virksomhed med specialiserede analyser, udredninger og risikovurderinger. Resultater leveres i en rapport, som ofte fører til besparelser for virksomheden. Begge parter bidrager med ressourcer og deler resultaterne.

Erhvervs-ph.d. og erhvervs-postdoc

Ansæt en forsker for at få adgang til vores specialiserede viden og forskning.
Læs mere

Adgang til forskningsfaciliteter

Som samarbejdspartnere kan du få adgang til vores laboratorier og andre faciliteter.
Læs mere

Samarbejde med studerende

Samarbejd med bachelor- eller specialestuderende for at få løst konkrete opgaver i din virksomhed. Overvej også ansættelse af en erhvervs-ph.d. eller -postdoc.
Læs mere om samarbejde med suderende

Praktik- og projektsamarbejde

Bliv vært for vores studerende, der deltager i praktik, laver bachelorprojekter eller skriver speciale i samarbejde med din virksomhed.
Læs mere Landsskabsarkitekur-praktik

Du kan også blive praktikvært for en studerende fra uddannelserne Skov- og landskabsingeniør, Have- og parkingeniør, Natur- og kulturformidler eller skov- og naturteknikker.
Læs mere på Skovskolepraktik.dk

Kontakt studielederne:

Læs mere om vores uddannelser

Gratis projekt- og jobportal

Indryk opslag om projekter, praktik og studiejobs til KU's studerende.
Se mere her