Bachelor-virksomhedsprojekt

Som studerende ved Landskabsarkitektur på Københavns Universitet gennemfører man et obligatorisk bachelor-virksomhedsprojekt på det 3. studieår. De studerende bruger opholdet hos en virksomhed til at udforske et fagligt emne eller løse en konkret opgave. Den studerende er SU-berettiget under Bachelorvirksomhedsprojektet.

Bachelor-virksomhedsprojektet strækker sig over ca. 5 måneder, hvoraf selve virksomhedsopholdet er på 4 måneder. Den studerende bruger ca. halvdelen af tiden til at løse opgaver for virksomheden, og den anden halvdel af tiden bruger de til bachelorprojektet i tilknytning til virksomhedens arbejdsområde.

Sideløbende med virksomhedsopholdet arbejder den studerende med et bachelorprojekt, som knytter sig til forløbets arbejdsfelt. Denne opgave skal den studerende til eksamen i som afslutning på forløbet.

Undervejs i forløbet holder den studerende møder med sin vejleder og deltager i midtvejsseminar. Som bachelorvært får du del i projektarbejdet gennem dialogen med studerende og vejledere fra Landskabsarkitekturuddannelsen på universitetet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Jan Støvring
Bachelorkoordinator
35 33 18 37
bachlark@ign.ku.dk