Generelle vilkår for værtskabet og virksomhedsprojektet

Formålet med bachelorvirksomhedsprojektet er dels at, de studerende bliver bekendt med arbejdsgangen i landskabsarkitekternes faglige arbejde og dels at de kan perspektivere studiepraktikken i det videre studieforløb.

Som bachelorvært kan virksomheden holde sig ajour med undervisningsmiljøet på landskabsarkitekturuddannelsen og fastholde interessen fra de kommende landskabsarkitekter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Heidi Svenningsen Kajita
Bachelorkoordinator
Tlf.: 29 87 88 46
Mail: bachlark@ign.ku.dk