SENSE & LEARN (SELEA21)

See the English site

SELEA21 er et netværksprogram, der skal udvikle fremtidens læringsstrategier for naturbaseret læring og grøn fødevareomstilling.

Børn der bruger teknologi

Unges engagement afgørende i den grønne fødevareomstilling

Den grønne fødevareomstilling starter med læring og forandring blandt unge mennesker. Skolen og de unge er vigtige, når det gælder en bæredygtig forandring af vores fødevaresystem. Det hele starter med en god forståelse for natur, klima og miljø og for, hvad videnskabelig indsigt og digital forståelse kan gøre for den måde, vi vil producere og dyrke fødevarer på i fremtiden. Det danner baggrunden for det internationale netværksprogram SELEA21.

Danmark, Kina og Brasilien sammen om unges smarte madspildsløsninger

Formålet med SELEA projektet er undersøge, hvordan man kan engagere de unge i skolen i fødevaresystemets grønne fødevareomstilling ved hjælp af digital læringsteknologi. Projektet er et samarbejde mellem forskere i Kina og Brasilien og bygger videre på erfaringerne fra det netop afsluttede SESAM projekt. Og forskerne vil udnytte det faktum, at 2021 er FN’s år for den systemiske tænkning omkring landbrugs- og fødevaresystemer. Her bliver særligt madspild og –tab et vigtigt omdrejningspunkt. Og et emne hvor Danmark står rigtigt stærkt.

Videnskabelig indsigt og digital forståelse starter i skolen

Her er SESAM forskerne sammen med fire danske skoler, 12 lærere og 250 elever lykkedes med at udvikle et koncept, hvor grøn fødevareomstilling gøres til genstand for science læring og teknologiforståelse. I projektet har forskerne udviklet og testet en række læringsstationer. F.eks. har man arbejdet med at kode en robot til at kunne dyrke et højbed. Der er udviklet et såkaldt AquaPonics anlæg, hvor man kan dyrke fisk og mikrogrønt i symbiose med hinanden. Derudover har elever og lærere forsøgt sig med at træne en robot op til at kunne være et take away grøntsagsbud. Det er den type af teknologier, som skal bringes i spil med input fra Kina og Brasilien, om hvordan læring for en bæredygtig fremtid kan teknologistøttes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo til SELEA

Webinar Fridays & Foodtures

Tilmelding til webinar

Er de unge ved at tage en helt ny og aktiv rolle i debatten om fødevaresystemets grønne omstilling? Se og hør med under det københavnske World Wood Summit i april. Vores webinar "Fridays & Foodtures? Young minds solutions to food systems transition challenges" er nu åbent for tilmelding.

Støttet af

Projektet har modtaget finansiering fra Det Internationale Netværksprogram INP

Projekt: SENCE & LEARN (SELEA)
Periode: 1/1 til 1/10 2021

Kontakt

Bent Egberg Mikkelsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
E-mail: bemi@ign.ku.dk
Tlf.: 35 33 74 64