Behandlingsmetoder – mindfulnessbaseret haveterapi

Terapiformen, der anvendes i Terapihaven Nacadia® er mindfulnessbaseret haveterapi. Grundlæggende for terapien er derfor tilstedeværelse i naturen i aktivitet og i hvile. I alt hvad vi gør, vil mindfulnesstilgangen desuden være med som grundlag.

Mindfulnessbaseret haveterapi kan formes på mange måder. I Nacadia® har vi fx valgt at fokusere på brugen af naturens symbolik, og vi har tilføjet kognitiv adfærdsterapi. Dels i form af individuelle samtaler og dels som fælles referenceramme, når vi skal forstå hvad det er stress gør ved krop og psyke.

Udsigt fra bålplads

Havens design

Terapihaven Nacadia® er designet på grundlag af evidens og er en forudsætning for haveterapien, idet design og behandlingsprogram er tæt relaterede. Haven er indrettet sådan, at forskellige haverum indbyder til forskellige oplevelser. Den skal endvidere både støtte og udfordre deltagerne i deres rehabiliteringsproces, samt tilbyde en varieret ramme for meningsfyldte og konkrete aktiviteter, og inspirere til aktiviteter og samtaler med udgangspunkt i naturens symbolik.

I et rum strækker granerne sig fx mod himmelen og skaber et højtideligt rum, mens man andre steder har udsigt over terapihaven, og andre igen er tæt omkransede og fremkalder fornemmelse af tryghed. Der er indrettet samtalesteder, hvor samtaler kan finde sted uden forstyrrelser. Derudover er haven anlagt med planter, sten og vand, som kan spille en rolle i terapien.

Mindfulness

At være mindful betyder at være til stede her og nu. Og registrere det, der er. Før man bedømmer, om det er godt eller skidt. Når man lærer det, vil man bedre kunne mærke, hvordan man har det i kroppen og i sindet; registrere hvad man føler og tænker. Gennem træning kan man lære, at tanker er tanker og ikke nødvendigvis sandheden. Så i stedet for at reagere pr. automatik, opdager man undertiden, at man har et valg. Dette er en løbende proces, hvor den største udfordring er at blive ved med at være nærværende, i stedet for at begynde at tænke en masse om det, der sker. I haveterapien træner vi nærvær gennem meditative øvelser og ved at åbne sanserne, når vi er i naturen. 

Haveaktiviteter

Haveaktiviteter er afstemt til deltagernes kræfter og resurser. Aktiviteterne afhænger således af dagsformen og udvælges, så de virker understøttende for behandlingen. Træning af nærvær er altid en del af aktiviteterne, der også afhænger af årstiden. Aktiviteterne skal altid skal gøre en positiv forskel for haven, så de også kan være meningsskabende for den enkelte. Det kan fx være klargøring af jorden, såning, vanding, lugning, beskæring, frugt- og bærhøst, forarbejdning af havens produkter, brændehugning, brødbagning over bål mv.

Brug af naturens symbolik

Naturen i haven ligner på mange måder naturen i den menneskelige krop og psyke. Derfor kan vi hente billeder og symboler på sindets processer fra haven. Et eksempel kan være, at planterne skal have næring for at vokse, ligesom vi skal huske at nære os selv og ikke kun yde. I haveterapien er der mulighed for at arbejde konkret med symbolerne. I nævnte eksempel kunne en opgave være at gøde eller vande nogle planter. Forskning viser, at der er bedre basis for psykologiske forandringer, når processerne således kropsliggøres.

Kognitiv adfærdsterapi

I mindfulness forholder vi os nysgerrigt til vores egen tilstand. Med den kognitive terapeutiske tilgang bygger vi ovenpå, idet vi ikke kun observerer, men også analyserer sammenhængene mellem fx tanker, følelser, kropssansninger og adfærd. Vi opdager måske, at vi har nogle tankemønstre, der vedvarende skaber negative følelser og får os til at handle på måder, der skaber negativ stress. Den kognitive tilgang lægger op til, at vi afprøver alternative måder at tænke og handle på, og undersøger, om det skaber bedre balance i sindet og kroppen. Den kognitive adfærdsterapi indgår i de individuelle samtaler, som deltagerne har med haveterapeuterne, og udgør også en fælles referenceramme til at forstå sindets processer.