Om Terapihaven Nacadia®

Eng i Terapihaven Nacadia

Formål

Formålet med terapihaven Nacadia er at skabe en ramme for forskning og udvikling af naturbaseret terapi til behandling af stressrelaterede lidelser, samt genere ny viden om design af terapihaver. Den gartneriske drift af haven varetages af Arboretet.

Historie

I 2007 startede planlægningen og udarbejdelse af de første tegninger til det, der skulle blive til Terapihaven Nacadia.  Projektet hører under Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet og var under etablering i 4 år, før terapihaven stod færdig i november 2011. Realiseringen af Terapihaven Nacadia® er foregået med støtte fra Realdania, Det Obelske Familiefond og G.B. Hartmanns Familiefond og projektleder var Professor Ulrika K. Stigsdotter, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet i samarbejde med Universiteter og Internationalisering (bygherre), SWECO Architects (bygherrerådgiver) samt Malmos Landskaber (anlægsgartnere)

Opbygningen af terapihaven bygger på erfaringer og forskningsresultater fra terapihaven ved Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp, Solberga Parken, Haga Hälsoträdgård og Sinnenas Trädgård samt flere internationale forskningsstudier.

Terapihaven Nacadia® er anlagt i Arboretet i Hørsholm, der er ejet af 15. Juni Fonden. Læs mere om Arboretet.

Havens design

Terapihaven Nacadia® er designet på grundlag af evidensen for sammenhængen mellem naturen og menneskers sundhed.  I Naturbaseret terapi er samspillet mellem naturmiljøet, målgruppens behov og terapien essentielt, og derfor er det en forudsætning at designet af havens naturmiljøer hviler på en forskningsmæssigt og evident grundlag. Haven er indrettet således, at forskellige haverum indbyder til forskellige oplevelser. Terapihaven er bevidst formgivet med den hensigt at bidrage aktivt og positivt til behandling og velvære. Den skal endvidere både støtte og udfordre deltagerne i deres rehabiliteringsproces, samt tilbyde rammer for meningsfyldte og konkrete aktiviteter og muliggøre aktiviteter på et symbolsk plan, såsom samtaler med udgangspunkt i naturen.

I et rum strækker granerne sig fx mod himmelen og skaber et højtideligt rum, mens man andre steder har udsigt over terapihaven, og andre igen er tæt omkransede og fremkalder fornemmelse af tryghed. Der er indrettet samtalesteder, hvor samtaler kan finde sted i en uforstyrret og tryg atmosfære. Derudover er haven anlagt med planter, sten og vand, som kan spille en rolle i terapien.