Forskning i Terapihaven Nacadia®

Terapien og designet af haven Nacadia er baseret på forskning. Det er indtænkt i designet, at haven løbende skal udvikles i takt med, at der kommer nye forskningsresultater. Havens udformning vil derfor være dynamisk og foranderlig, og haveterapeuter og forskere vil, år for år og dag for dag, arbejde for at skabe endnu bedre rammer og stadig bedre behandlinger af personer med svær stress.

Dug på græsstrå

Forskningsteorier om design af terapihaver

Forskning inden for sammenhænge mellem mennesker, menneskers mentale sundhed og udearealers fysiske formgivning har foregået intensivt igennem de seneste 30 år. I starten var det primært forskning fra USA med rod i miljøpsykologien, men i årenes løb har forskningen udviklet sig til at blive tværvidenskabelig og sker nu i store dele af verden. I dag samarbejder miljøpsykologer, psykologer, læger, landskabsarkitekter, arkitekter, geografer med flere om at forsøge at forstå de komplekse sammenhænge mellem miljø, menneske og velbefindende. I gennem tiden er to grundlæggende teorier om sammenhængen opstået og hertil knytter de forskellige forskningsdiscipliner sig ofte til. Teorierne er Kaplan & Kaplan’s Attention Restoration teori og Roger Ulrich’s Stress Recovery teori. Du kan læse mere om teorierne i Konceptmodel Terapihaven Nacadia®(pdf).

Forskning i natur og terapihaver på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning  

På Københavns Universitet forsker vi i, hvordan og hvorfor naturmiljøer har en positiv indflydelse på menneskers fysiske og mentale sundhed ud fra et forebyggende og behandlende perspektiv.   
Læs mere om forskergruppens arbejde.