Anne Gravsholt Busck

Anne Gravsholt Busck

Professor

Arbejdssted
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN)
Københavns Universitet
Øster Voldgade 10
DK 1350 København K
Telefon: +45 353 22564 (direkte), 3532 2500 (omstilling)
E-post: agb@ign.ku.dk

Personlige data og uddannelse

 • Kvinde, født 1967, gift, et barn
 • PhD i Agronomi i Det åbne lands planlægning, Institut for Skov, Landskab og Planlægning, Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole (LIFE), 2004
 • Cand. Agro., Den Kgl. Vet. og Landbohøjskole (LIFE), 1997

Ansættelser

 • 2008-        Lektor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, IGN, Københavns Universitet
 • 2004-2008 Adjunkt, Institut for Geografi og Geologi, København Universitet
 • 2003 Co-ordinator for master i landdistriksudvikling, LIFE
 • 1999-2002 Forskningsassistent, LIFE og Syddansk Universitet
 • 1997-2004 Ph.d. - studerende ved LIFE

Profesionelle aktiviteter

 • Mentor for kvindelige forskere, 2012-
 • Medlem og koordinator af workshops i det nationale netværk for multifunktionelle landskaber, 2004-
 • Bestyrelsesmedlem i det økologiske råd, 2003-2006

Vejledning

 • I gennemsnit 6 specialestuderende
 • Vejledning af Post.docs og PhD-studerende

Aktuelle forskningsområder

 • Midlertidige anvendelser: potentielle varige aftryk
 • Integreret vand forvaltning: nye udfordringer for offentlige og private aktører
 • Transformation af peri-urbane områder: erhverv, landskab og kultur
 • Politikanalyse: udfordringer i fht. integration af miljø- og naturhensyn i landbrugspolitikken

Aktuelle undervisningsområder

 • Klimatilpasning - processer og aktører
 • Planlægning i rurale og urbane kontekster
 • Kulturlandskaber - karakterisering, udfordringer og forvaltning

Uddannelse

PhD, cand. agro.

ID: 8040