Landskabsarkitektur og byhistorie

Byer og landskaber har altid været beboet og bygget af forskellige mennesker fra mange samfundslag, men historiebøgerne har tendens til at fortælle historien om nogle få arkitekter, der fremstilles som helte.

I Forskergruppen for Landskabsarkitektur og Byhistorie skaber vi en mere fyldestgørende og retfærdig forståelse af, hvordan det byggede miljø er blevet til, og hvordan det er blevet brugt, værdsat og ændret over tid.

Vi bidrager med historiske perspektiver og metoder, der kan være med til at fremme mere inkluderende og retfærdige muligheder for at skabe og leve med bygninger, byer og landskaber i fremtiden. Vi skaber viden og rammer, der kan sætte samfundet i stand til at lære af fortiden og adressere kulturarv på måder, der fremmer resiliens og retfærdighed.

Som forskergruppe lægger vi vægt på at skabe et inkluderende og gensidigt udviklende forum og vi er altid åbne for forslag fra andre, der er interesserede i at samarbejde med os.

Medlemmer af forskningsgruppen

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Anne Holten Pind Gæstestuderende   E-mail
Henriette Steiner Lektor +4535331033 E-mail
Jannie Rosenberg Bendsen Postdoc +4535327034 E-mail
Svava Riesto Lektor +4535331768 E-mail
Xiaohui Zhang Indskrevet ph.d.-studerende   E-mail

Kontakt

Svava Riesto
Associate Professor

svri@ign.ku.dk
35 33 17 68