Landskabsarkitektur og -urbanisme

Forskergruppen for landskabsarkitektur og -urbanisme udvikler teorier og metoder med henblik på at styrke kvaliteten af det urbane landskabs åbne rum.Collage med elementer af natur, by og mennesker

Læs mere om gruppens medlemmer, dens forskningsområder, forskningsprojekter, forskeruddannelsesaktiviteter, output og undervisning på den engelske hjemmeside.

Forskergruppeleder

Forskergruppeleder Ellen BraaeEllen Marie Braae
ProfessorE-mail: embra@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 17 92
Mobil: 29 17 71 17

Copenhagen Landscape Lectures

Logo looking like a shelf of books

17. februar: Hvad betyder ’sted’? Forelæsning og samtale med designer, forsker og underviser Andrea Kahn