Landskabsarkitektur og -urbanisme

Forskergruppen for landskabsarkitektur og -urbanisme udvikler teorier og metoder med henblik på at styrke kvaliteten af det urbane landskabs åbne rum.

Læs mere om gruppens medlemmer, dens forskningsområder, forskningsprojekter, forskeruddannelsesaktiviteter, output og undervisning på den engelske hjemmeside.