Landskabsarkitektur og -urbanisme

Forskergruppen for landskabsarkitektur og -urbanisme udvikler teorier og metoder med henblik på at styrke kvaliteten af det urbane landskabs åbne rum.Collage med elementer af natur, by og mennesker

Læs mere om gruppens medlemmer, dens forskningsområder, forskningsprojekter, forskeruddannelsesaktiviteter, output og undervisning på forskergruppens engelske hjemmeside.

Se gruppemedlemmernes videnskabelige publikationer gennem de sidste fem år.

Forskergruppeleder

Forskergruppeleder Ellen BraaeEllen Marie Braae
ProfessorE-mail: embra@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 17 92
Mobil: 29 17 71 17

CLL

Copenhagen Landscape Lectures, CLL er en åben forelæsningsrække for alle – på tværs af by og land, uddannelse og praksis – med interesse i, hvordan vi former vores omgivelser.
Læs mere om CLL