Natur, parker og friluftsliv

Forskergruppen fokuserer på de sociokulturelle økosystemtjenester, som byens grønne områder, skovene, havet, kysterne og andre naturarealer tilbyder, f.eks. rekreative muligheder og brandingpotentiale.

Mennesker der slapper af i park

Fra friluftsliv til borgerinddragelse

Gruppens centrale forskningsemner omfatter friluftsliv og turisme, forvaltning, borgerinddragelse og branding. Vi trækker på en bred vifte af discipliner og fagfelter, herunder landskabsarkitektur, skovbrug, geografi og samfundsvidenskab i bred forstand.

Forskningstemaer

Forskningstemaerne er bl.a. målinger af friluftsaktiviteter, forståelse af forskellige aktørers natursyn og naturværdier, skov- og landskabspræferencer og ’stedets ånd’. Desuden arbejder vi med kortlægning af oplevelser og tilgængelighed, grøn struktur, forvaltning af byens grønne områder, deres brandingpotentiale, udvikling af have- og naturbaseret turisme og planlægning på det marine område.

Publikationer

Se gruppemedlemmernes videnskabelige publikationer gennem de sidste fem år.

Søg efter flere publikationer

Læs mere på forskergruppens engelske hjemmeside Nature, Green Spaces and Outdoor Recreation 

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Anton Stahl Olafsson Lektor +4535331808 E-mail
Berit Charlotte Kaae Seniorforsker +4535331811 E-mail
Frank Søndergaard Jensen Professor +4535331814 E-mail
Hans Skov-Petersen Professor +4523828045 E-mail
Jonas Vester Legarth Ph.d.-stipendiat +4535331357 E-mail
Megan Lynn Maurer Adjunkt +4535337767 E-mail
Natalie Marie Gulsrud Lektor - forfremmelsesprogrammet +4521865524 E-mail
Oriol García Antúnez Videnskabelig assistent +4535325037 E-mail
Ping Chang Ph.d.-studerende   E-mail
Sandra Gentin Studielektor +4535331662 E-mail
Søren Præstholm Specialkonsulent +4535331633 E-mail
Yu Liu Ph.d.-studerende +4535329707 E-mail

Forskergruppeleder

Anton Stahl OlafssonAnton Stahl Olafsson
LektorE-mail: asol@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 18 08

Videnportal om friluftsliv

Viden om friluftsliv er en national portal for fagfolk – fra forvaltere og foreningsledere til planlæggere og undervisere.

På portalen finder du både praksiseksempler og viden i form af undersøgelser, dokumentation, lærebøger og forskning.