Natur, parker og friluftsliv

Forskergruppen fokuserer på de sociokulturelle økosystemtjenester, som byens grønne områder, skovene, havet og andre naturarealer tilbyder, f.eks. rekreative muligheder og brandingpotentiale.

Fra friluftsliv til borgerinddragelse

Gruppens centrale forskningsemner omfatter friluftsliv og turisme, forvaltning, borgerinddragelse og branding. Vi trækker på en bred vifte af discipliner og fagfelter, herunder landskabsarkitektur, skovbrug, geografi og samfundsvidenskab i bred forstand.

Forskningstemaer

Forskningstemaerne er bl.a. målinger af friluftsaktiviteter, forståelse af forskellige aktørers natursyn og naturværdier, skov- og landskabspræferencer og ’stedets ånd’. Desuden arbejder vi med kortlægning af oplevelser og tilgængelighed, grøn struktur, forvaltning af byens grønne områder, deres brandingpotentiale, udvikling af have- og naturbaseret turisme og planlægning på det marine område.

Læs mere på den engelske hjemmeside: Nature, Green Spaces and Outdoor Recreation