Rumlig forandring og planlægning

Vi bedriver tværdisciplinær forskning med fokus på udvikling, planlægning og forvaltning af byer, landskaber og lokalsamfund. I skala spænder vores forskning fra byrum og lokale landskaber til regional skala. 

Landskab med dyrkede marker. Foto: Jørgen Primdahl

Skabe en integreret forståelse

Gruppens forskning sigter mod at skabe en integreret forståelse af udvikling, planlægning og forvaltning i det rumlige kontinuum, der omfatter såvel byområder som bynære landområder og landdistrikter. Teori og metoder spænder fra samfunds- og humanvidenskaberne: arkitektur, kulturgeografi, landskabsforvaltning og planlægningsteori, til landskabsøkologi landskabsforståelse. Menneskers brug og oplevelse af byrum og landskaber, forståelse af stedsbegrebet og udvikling af steder spiller en fremtrædende rolle i forskningen.

Metoder og samarbejder

Rumlige analyser og kortlægningsmetoder såsom landskabskarakteranalyse, kortlægning af økosystemtjenester og landskabsfunktioner samt registrering og forståelse af byliv er vigtige metoder i den del af forskningen der vedrører byers og landskabers udvikling og brug, mens andre projekter arbejder med planlægnings- og forvaltningsprocesser, borgeres og andre aktørers inddragelse i planlægning og ikke mindst fornyelse af processer og redskaber i den fysiske planlægning. I vores forskning arbejder vi ofte sammen med de forskellige aktører i fysisk udvikling og planlægning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Andreas Aagaard Christensen Adjunkt +45 353-31917 E-mail
Anne Louise Cunningham Indskrevet ph.d.-studerende +45 353-32645 E-mail
Anne Madsbjerg Ph.d.-studerende +45 353-37886 E-mail
Anne Tietjen Lektor +45 353-31934 E-mail
Anton Stahl Olafsson Lektor +45 353-31808 E-mail
Christian Fertner Lektor +45 353-31782 E-mail
Erling Andersen Seniorforsker +45 353-31813 E-mail
Gaoyuan Yang Ph.d. Studerende   E-mail
Gertrud Jørgensen Professor +45 353-31828 E-mail
Haiyun Xu   E-mail
Hanne Wiemann Nielsen Ph.d.-studerende +45 353-31528 E-mail
Hanne Wittorff Tanvig Seniorrådgiver +45 353-31710 E-mail
Henrik Vejre Professor +45 353-31819 E-mail
Jørgen Primdahl Professor +45 353-31822 E-mail
Kamilla Hansen Møller Specialkonsulent +45 353-31630 E-mail
Leneisja Dennie Marija Jungsberg Indskrevet ph.d.-studerende +45 353-32438 E-mail
Lise Byskov Herslund Lektor +45 353-31926 E-mail
Lone Søderkvist Kristensen Lektor +45 353-31831 E-mail
Lotte Ruegaard Petersen Videnskabelig ass. +45 353-21382 E-mail
Mariann Hedam Fermi-Erichsen Sektionssekretær +45 353-31818 E-mail
Mohammed Abdulrahman M Almahmood Postdoc +45 353-32254 E-mail
Natalie Marie Gulsrud Lektor +45 353-31794 E-mail
Ole H. Caspersen Seniorforsker +45 353-31835 E-mail
Patience Mguni Postdoc +45 353-20209 E-mail
Peng Ding Ph.d. Studerende +45 353-37842 E-mail
Peter Stubkjær Andersen Seniorrådgiver +45 353-31911 E-mail
Rikke Munck Petersen Lektor +45 353-20416 E-mail
Sara Folvig Fuldmægtig   E-mail
Tongyun Du Indskrevet ph.d.-studerende +45 353-24869 E-mail
Trine Agervig Carstensen Lektor +45 353-31840 E-mail
Zhaowu Yu Adjunkt   E-mail

Forskergruppeleder

Trine Agervig CarstensenTrine Agervig 
Carstensen

Lektor


E-mail: tac@ign.ku.dk
Telefon: +45 3533 1840