Rumlig forandring og planlægning

Vi bedriver tværdisciplinær forskning med fokus på udvikling, planlægning og forvaltning af byer, landskaber og lokalsamfund. I skala spænder vores forskning fra byrum og lokale landskaber til regional skala. 

Landskab med dyrkede marker. Foto: Jørgen Primdahl

Gruppens forskning sigter mod at skabe en integreret forståelse af udvikling, planlægning og forvaltning i det rumlige kontinuum, der omfatter såvel byområder som bynære landområder og landdistrikter. Teori og metoder spænder fra samfunds- og humanvidenskaberne: arkitektur, kulturgeografi, landskabsforvaltning og planlægningsteori, til landskabsøkologi landskabsforståelse. Menneskers brug og oplevelse af byrum og landskaber, forståelse af stedsbegrebet og udvikling af steder spiller en fremtrædende rolle i forskningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også forskergruppens engelske side Spatial Change and Planning

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Andreas Aagaard Christensen Adjunkt +4535331917 E-mail
Andreas Aagaard Christensen Adjunkt +4535331917 E-mail
Anne Tietjen Lektor +4535331934 E-mail
Anton Stahl Olafsson Lektor +4535331808 E-mail
Christian Fertner Lektor +4535331782 E-mail
Erling Andersen Seniorrådgiver +4535331813 E-mail
Gertrud Jørgensen Professor +4535331828 E-mail
Hanne Wittorff Tanvig Seniorrådgiver +4535331710 E-mail
Henrik Vejre Professor +4535331819 E-mail
Jørgen Primdahl Professor +4535331822 E-mail
Kamilla Stener Møller Specialkonsulent +4535331630 E-mail
Lise Byskov Herslund Lektor +4535331926 E-mail
Lone Søderkvist Kristensen Lektor +4535331831 E-mail
Lotte Ruegaard Petersen Ph.d.-stipendiat +4535321382 E-mail
Mariann Hedam Fermi-Erichsen Sektionssekretær +4535331818 E-mail
Natalie Marie Gulsrud Lektor +4521865524 E-mail
Peter Stubkjær Andersen Seniorrådgiver +4535331911 E-mail
Rikke Munck Petersen Lektor +4535320416 E-mail
Sara Folvig Fuldmægtig +4535330858 E-mail
Trine Agervig Carstensen Lektor +4535331840 E-mail

Forskergruppeleder

Trine Agervig CarstensenTrine Agervig Carstensen
Lektor


E-mail: tac@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 18 40