Biopolymerer og redox enzymer

Vores forskning fokusere på de enzymer, der nedbryde plantecellevægge i naturen og som også anvendes i industrielle bioraffinaderier.

Målet er at forstå deres virkemåde både på det molekylære niveau og det system de virker i. Vores laboratorier er indrettet med henblik på at kunne vurdere betydningen af ilt for nedbrydningsprocesserne.

Læs mere på den engelske hjemmeside

Biopolymers and redox enzymes

 

Forskergruppeleder

Søren Brander
Adjunkt

sbd@ign.ku.dk
35 33 12 61