Udvalgte afsluttede projekter

Klimatilpasning i træer

Projektet er støttet af Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond med DKK 450.000

Teorien er, at de ydre forhold under de tidligste stadier af plantens tilblivelse er afgørende for plantens tilpasning til omgivelserne. På Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) ved Københavns Universitet, er der for nordmannsgran udviklet en metode til vegetativ formering, som kaldes kunstig kimdannelse. Ved denne metode foregår alle de tidligste stadier af kimdannelsen under kontrollerede forhold i en petriskål på laboratoriet. Det er det ideelle forsøgsmateriale til undersøgelse af epigenese hos planter.
En indsigt i den molekylære baggrund for denne mekanisme vil være vigtig for en forståelse af træers muligheder for tilpasning til klimaændringer. Det ansøgte projekt kan også få meget stor praktisk og økonomisk betydning for danske juletræsproducenter, hvis det viser sig, at epigenetisk kontrol kan styre dyrkningsmæssigt vigtige faktorer som udspringstidspunkt i nordmannsgran.

Danmarks fremtidige træarter

Projektet er støttet af Godfred Birkedal Hartmanns Familiefond med DKK 237.000

Drivhuseffekten forudsiges at ændre det danske klima væsentligt, således at vi om 100 år vil opleve forhold der med hensyn til temperaturer og nedbør minder om forholdene i Sydfrankrig. Dermed må man forvente at trævegetationen i Danmark også vil ændre sig væsentligt, og at mange nye arter vil kunne etableres i Danmark.

For at beskytte de genetiske ressourcer af træer og sikre at der er tilpassede træer i fremtiden, er det vigtigt at kunne forudsige hvilke arter der vil trives i hvilke klimater. Aboretets samling er her helt unik, fordi tusinder af arter gennem tiderne er blevet introduceret og testet. Det vides allerede at en række områder rummer mange arter som kan vokse i Danmark, men der er kun lavet begrænsede systematiske analyser af introduktionerne.

Projektet studerer vigtige slægter af træer og deres introduktionshistorie i Aboretet. Baseret på en analyse af hvilke nuværende områder der har klimater som ligner det forventede fremtidige klima og en systematisk analyse af introduktionshistorien vil vi forsøge at identificere arter som vil kunne bruges af skov- og havebrug i fremtiden.