17. maj 2022

Nyuddannede landskabsarkitekter udstiller afgangsprojekter

LANDSKABSARKITEKTUR

Kandidater fra landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet udstiller afgangsprojekter på Frederiksberg Campus 18.-21. maj. Her kan alle interesserede få et indblik i landskabsarkitektfaget gennem projekternes visioner for fremtidens byer og landskaber.

Afgangsudstilling på Frederiksberg
Nu har alle chancen for at opleve 35 af de seneste tre års afgangsprojekter fra landskabsarkitektuddannelsen, der udstilles på Frederiksberg Campus 18.-21. maj.

Landskabsarkitekter spiller en vigtig rolle, når det gælder den grønne omstilling, klimakrisen og udviklingen af steder, der fremmer vores fysiske og psykiske velvære. Nu har alle chancen for at opleve 35 af de seneste tre års afgangsprojekter fra landskabsarkitektuddannelsen, der udstilles 18.-21. maj i Ridehuset på Frederiksberg Campus. Mød de nyuddannede landskabsarkitekter ved åbningen 18. maj kl. 17, hvor alle er velkomne.

Glæder sig til at dele og diskutere

Efter to års Coronalukning glæder de nye landskabsarkitekter sig til at vise deres afsluttende projekter frem. Leah Løffler er en af de dem og med i arrangementsgruppen.

”Fælles for de seneste års projekter er, at vi med stor omsorg forsøger at fremme samfundets fællesskaber og fortsatte udvikling og trivsel for både mennesker, planter og dyr. Ikke blot i Danmark, men i mange afkroge af verden,” forklarer Leah Løffler og fortsætter:

”Som studerende er vi vant til at være i konstant dialog om vores projekter. Det har været et stort tab at skulle færdiggøre vores uddannelse bag skærmen, på afstand og alene. Det er derfor med stolthed og glæde, at vi genoptager traditionen med afgangsudstillinger, hvor vi samler op på de mange projekter, der aldrig blev delt, vist frem og diskuteret.”

Landskabsarkitekterne har momentum

Martin Hedevang Andersen er formand for Danske Landskabsarkitekter, der er medarrangør af udstillingen. Han ser frem til at se, hvad fremtidens landskabsarkitekter har af løsninger.

”Uanset om der udvikles tiltag, der imødekommer havvandets stigen, knapheden på ressourcer, manglen på gode levesteder for insekter eller modvirker den sociale ulighed i byrummene, spiller landskabsarkitekter en afgørende rolle. Derfor glæder det mig, at de seneste års nyuddannede landskabsarkitekter på nye og innovative måder forholder sig til disse problematikker med deres afgangsprojekter,” siger Martin Hedevang Andersen.

Han håber, at både fagpersoner og interesserede borgere slår vejen forbi Ridehuset og ser landskabsarkitekternes svar på en række af tidens store udfordringer.

Om afgangsudstillingen

Landskabsarkitekternes afgangsudstilling 2022 finder sted i Ridehuset, Ridebanevej 6, 1870 Frederiksberg, der er en del af Frederiksberg Campus.

Åbningsreception den 18. maj kl. 17. Derudover er udstillingen åben 19.-21. maj kl. 13-19.

Udstillingen er arrangeret i et samarbejde mellem Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på Københavns Universitet, Danske Landskabsarkitekter, Frederiksberg Fonden, JA, Landskabsarkitekternes forening (LAF) og Foreningen af Landskabsarkitekturstuderende (FLS).