Rapporter

2024

Nørrebro Samles På Banen: Et mødestedsprojekt på Nørrebro, København – En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social Mobilisering i udsatte boligområder’ / Christine Benna Skytt-Larsen, Anna Romby Nielsen og Anne Gravsholt Busck / IGN Rapport, marts 2024 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 34 s. ill.

De kommunalt ejede landbrugs- og naturarealer og deres anvendelse / Erling Andersen / IGN Rapport, januar 2024 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 37 s, ill.

2023

Kysten nu – Perspektiver på baggrund af 19 kommuners arbejde med kystbyer og stigende havvand / Ole Fryd, Katrina Wiberg, Roland Löwe, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Anna Lea Eggert, Anna Aslaug Lund, Tom Nielsen, Soo Jung Ryu og Gertrud Jørgensen / IGN Rapport, december 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 39 s. ill.

Man vil jo gerne en by – Indsigter fra 19 pilotkommuners arbejde med udvikling af kystbyer i lyset af det stigende havvand / Ole Fryd, Katrina Wiberg, Roland Löwe, Karsten Arnbjerg-Nielsen, Anna Lea Eggert, Anna Aslaug Lund, Tom Nielsen, Soo Jung Ryu og Gertrud Jørgensen / IGN Rapport, december 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 43 s. ill.

Solcelleanlæg i kommune- og lokalplanlægningen / Henrik Vejre / IGN Rapport, november 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 30 s. ill.

Identification, priority and evaluation of pathways to Denmark for invasive alien species – an updated analysis for the EU regulation 1143/2014 / Corrie Lynne Madsen, Fabienne Grousset and Morten Strandberg / IGN Rapport, november 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 121 s. ill.

Naturnationalpark Fussingø – Lokalbefolkningens holdninger til naturnationalparken før dens etablering / Sandra Gentin, Lene Gernow, Søren Præstholm og Anton S. Olafsson / IGN Rapport, september 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 40 s. ill.

Naturnationalpark Gribskov – Lokalbefolkningens holdninger til naturnationalparken før dens etablering / Sandra Gentin, Lene Gernow, Søren Præstholm og Anton S. Olafsson / IGN Rapport, september 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 37 s. ill.

Klimaeffekter ved genopretning af naturlig hydrologi i skove / Jesper Riis Christiansen og Rachel Eleanor Burns / IGN Rapport, august 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 50 s. ill.

Byfortætning i Danmark – Eksempler, data og nye perspektiver / Christian Fertner, Søren Smidt-Jensen og Gertrud Jørgensen / IGN Rapport, august 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 78 s. ill.

Terapihaven Møllebæk – Når naturmiljøer sættes i spil i sundhedsindsatser / Ulrik Sidenius og Britta Vestermark Husfeldt / IGN Rapport, juni 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 73 s. ill.

Heste i naturforvaltningen / Rita Merete Buttenschøn og Lasse Gottlieb / IGN Rapport, juni 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 79 s. ill.

CO2 emissions from biomass use in district heating and combined heat and power plants in Denmark (2nd edition) / Anders Tærø Nielsen, Niclas Scott Bentsen & Thomas Nord-Larsen / IGN Report, April 2023 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen. 55 pp.

Ny vej til udvikling i landdistrikterne? Om forberedelserne til en forsøgsordning med frilandsbyer og friøer / Hanne Wittorff Tanvig og Lise Byskov Herslund / IGN Rapport, marts 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 62 s. ill.

Landskabsanalyse for Gudenådalen – Pilotprojekt i forbindelse med Helhedsplan for Gudenåen / Erling Andersen, Peter Stubkjær Andersen, Sara Folvig, Miriam Jensen, Mette Juhl Jessen, Kristina Cecilie Larsen, Leah Løffler, Rikke Munck Petersen og Henrik Vejre / IGN Rapport, marts 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 155 s. ill.

Synergikort – Skovrejsningspotentiale i Danmark (følgerapport) / Mette Juhl Jessen, Erling Andersen, Peter Stubkjær Andersen, Thomas Balstrøm, Christian Fertner, Thomas Lundhede, Patrik Karlsson Nyed, Hans Skov-Petersen og Henrik Vejre / IGN Rapport, marts 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 65 s. ill.

’Friheden’: Et kommende mødested i Lindholmkvarteret, Nykøbing Falster – En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder’ / Christine Benna Skytt-Larsen, Trine Agervig Carstensen og Anne Gravsholt Busck / IGN Rapport, marts 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 26 s. ill.

‘Lanternen’: Et kommende mødested i Aalborg Øst – En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder' / Christine Benna Skytt-Larsen, Trine Agervig Carstensen og Anne Gravsholt Busck / IGN Rapport, marts 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 30 s. ill.

’Haven’: Et kommende mødested i Folehavekvarteret, Valby – En baselinerapport fra forskningsprojektet ‘Mødesteder som løftestang for social mobilisering i udsatte boligområder’ / Christine Benna Skytt-Larsen, Trine Agervig Carstensen og Anne Gravsholt Busck / IGN Rapport, marts 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 26 s. ill.

Forest Plan – pilot project on mapping of forest resources / Thomas Nord-Larsen, Michail Tsatsakis, Sizhuo Li, Linsey Marie Avila, Martin Stefan Brandt, Siyu Liu, Naia Morueta-Holme, Charles Davison, and Rasmus Fensholt / IGN Report, March 2023 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, 127 pp.

Wood flows through the Danish economy / Niclas Scott Bentsen / IGN Report, March 2023 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, 69 pp.

The risks of being perceived as a threat – Creating a safe environment for visitors and their dogs in parks with free roaming cattle / Roi Mandel, Björn Forkman and Rita M. Buttenschøn / IGN Report, February 2023 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, 47 pp.

Græsning og friluftsliv – Dyrevelfærdsregler for græssende dyr / Søren Stig Andersen / IGN Rapport, januar 2023 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 36 s. ill.

2022

Befolkningens syn på naturnationalparker – Resultater fra en national spørgeskemaundersøgelse / Frank Søndergaard Jensen, Christian Gamborg og Peter Sandøe / IGN Rapport, oktober 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 61 s. ill.

Farmers’ views on agreements on management of grassland and nature areas / Erling Andersen / IGN Report, October 2022 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, 29 pp.

Klimarobuste træarter til fremtidens skove / Jon Kehlet Hansen, Ditte C. Olrik, Gunnar Friis Proschowsky, Albin Lobo og Erik Dahl Kjær / IGN Rapport, september 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 91 s. ill.

Købmanden som landsbyens omdrejningspunkt / Hanne Wittorff Tanvig og Lise Byskov Herslund / IGN Rapport, september 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 63 s. ill.

Græsning og friluftsliv – Erstatningsansvaret for ulykker ved mødet mellem græssende dyr og publikum / Lasse Baaner / IGN Rapport, juli 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 22 s. ill.

Fremskrivning af danske biomasseressourcer – skovressourcen / T. Nord-Larsen & V. Kvist Johannsen / IGN Rapport, maj 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 38 s. ill.

Landmændenes syn på tilsagn om pleje af græs- og naturarealer / Erling Andersen / IGN Rapport, maj 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 28 s. ill.

Opdatering af skovfremskrivning: Forventet drivhusgasregnskab for de danske skove 2020-2050 / V.K. Johannsen, T. Nord-Larsen & N.S. Bentsen / IGN Rapport, februar 2022 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 99 s. ill.

2021

Kystfriluftsfaciliteter i Danmark – kortlægning og analyse / B.C. Kaae og A.S. Olafsson / IGN Rapport, december 2021/ Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 181 s. ill.

Modeller for kommunale samarbejder inden for landskab, vand og klima – Analyse og anbefalinger / L. Horn-Petersen & H. Vejre / IGN Rapport, oktober 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 23 s. ill.

Interessentinddragelse i kommunal klimatilpasning – Kortlægning af interesser og metoder / P.S. Andersen, L. Horn-Petersen, O. Fryd & H. Vejre / IGN Rapport, oktober 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 48 s. ill.

Frivillige viser vej – Casestudie om frivillige i naturforvaltningen / S. Gentin, J.B. Hunt & L. Herslund / IGN Rapport, september 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 46 s. ill.

Klimakrise, byudvikling og bevaring – nye roller for kulturarv i kystbyer / S. Riesto og R. Stenbro / IGN Rapport, juni 2021, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 67 s. ill.

Guidning af borgerne til naturoplevelser – kort udredning til Naturstyrelsen / S. Gentin, M.S. Møller, & B.C. Kaae / IGN Rapport, juni 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 43 s. ill.

Forventet ændring i mængden af dødt ved i Naturstyrelsens skove / T. Nord-Larsen, V.K. Johannsen & A.T. Nielsen / IGN Rapport, maj 2021/ Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 13 s. ill.

Skovlandskaber – definition og datagrundlag / V.K. Johannsen, J. Olsen & O.H. Caspersen / IGN Rapport, april 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 31 s. ill.

Planlægning af Storkøbenhavns grønne områder i det 21. århundrede – status 2020 / H. Vejre og L.R. Petersen / IGN Rapport, marts 2021, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 77 s. ill.
Papirudgave kan bestilles hos Tilde Tvedt, tit@ign.ku.dk

Kvantificering/taksering af dødt ved / T. Nord-Larsen, V.K. Johannsen & A.T. Nielsen / IGN Rapport, marts 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 14 s. ill.

Vedmasser og tilvækst i naturnært drevne skove / A.T. Nielsen & T. Nord-Larsen / IGN Rapport, marts 2021 / Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 12 s. ill.

Fremskrivning af kulstof i skovene i periodeplanen / A.T. Nielsen & T. Nord-Larsen / IGN Rapport, marts 2021. Institut for
Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 19 s. ill.

Hvem skal betale? Bidragsmodeller for klimatilpasning i kystområder og vandoplande / O. Fryd, T.E. Panduro, L. Horn-Petersen, H. Vejre & H.T. Anker / IGN Rapport, marts 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 83 s. ill.

Børns naturdannelse. Naturen i barnet – barnet i naturen / Rikke Hartmeyer og Søren Præstholm / Rapport fra Center for Børn og Natur, januar 2021 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 

 

Urban expansion and consolidaton in Accra’s peripheries: An examinaton of the entwinement of development and flood risk in four setlements / M. Møller-Jensen, J. Agergaard, M.H. Andreasen, M. Oteng-Ababio & P. Yankson / IGN Report, December 2020 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, 109 pp.

Udendørsaktiviteter under Covid-19 (forår 2020) – Resultater fra borgerpanelets online brugerkortlægning af bynatur i Bispebjerg / S. Præstholm, A.S. Olafsson, Y. Liu, S. Gentin, B.C. Kaae & M.S. Møller / IGN Rapport, december 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 60 s. ill.

Levedygtige landsbyer 2.0 – lokal udviklingskapacitet / Hanne Wittorff Tanvig og Lise Herslund / IGN Rapport, november 2020, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 73 s. ill.

CO2 emission mitigation through fuel transition on Danish CHP and district heat plants: Carbon debt and payback time of CHP and district heating plant’s transition from fossil to biofuelAnders Tærø NielsenNiclas Scott Bentsen & Thomas Nord-Larsen, Thomas / IGN Report, November 2020 / Department of Geosciences and Natural Resource Management. University of Copenhagen, 83 s.

Danske børns aktiviteter og ophold i naturen - Basisdata fra Center for Børn og Naturs baselineundersøgelse 2018/19 / S. Præstholm, T. Schmidt, F.S. Jensen & J. Schipperijn / Center for Børn og Natur, 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Udendørsaktiviteter under Covid-19 (forår 2020) – Resultater fra borgerpanelets online brugerkortlægning af bynatur i Brønshøj-Husum / S. Præstholm, A.S. Olafsson, B.C. Kaae, Y. Liu, S. Gentin & M.S, Møller / IGN Rapport, oktober 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 65 s. ill.

Frivillige viser vej – Resultater fra en national spørgeskemaundersøgelse om grønne frivillige i natur- og parkforvaltning / S. Gentin, J.B. Hunt og L. Herslund / IGN Rapport, oktober 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 53 s. ill.

Midlertidige byrumsanvendelser som iværksætter-rugekasser: En fortælling om Copenhagen Street Food / C.B. Skytt-Larsen & A.G. Busck / IGN Rapport, oktober 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,
Københavns Universitet, 23 sider.

Blåt friluftsliv i Morsø Kommune og den vestlige del af Limfjorden / B.C. Kaae & A.S. Olafsson / IGN Rapport, oktober 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 51 s. ill.

Virkemidler til fremme af biodiversitet i skov – Inspiration til tilskudsordninger i privat skov / I.K. Schmidt, R.M. Buttenschøn, D.B. Byriel, S. Kepfer-Rojas, F.E.K. Hjorth, I.M. Thomsen & V.K. Johannsen / IGN Rapport, august 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 73 s. ill.

Barrierer for offentlighedens adgang til naturen – regler, feltundersøgelser og afgørelser 2019 / F.S. Jensen, L. Baaner, H.T. Anker, A.S. Olafsson, O.H. Caspersen & S. Præstholm / IGN Rapport, marts 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 40 s. ill.

Hindringer for befolkningens adgang til kysten – Feltundersøgelse 2019 / F.S. Jensen, A.S. Olafsson, O.H. Caspersen & S. Præstholm / IGN Rapport, marts 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 66 s. ill.

Hindringer for befolkningens adgang til naturen – Feltundersøgelse 2019 / F.S.  Jensen, A.S. Olafsson, O.H. Caspersen & S. Præstholm / IGN Rapport, marts 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 59 s. ill.

Den moderne landsby i ny rolle: udvikling af nye erhverv / Hanne Wittorff Tanvig / IGN Rapport, januar 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 67 s. ill.

Overvejelser ved formidling i landskabet. Et inspirationskatalog om analog / digital natur- og kulturformidling / M. S. Møller, A. S. Olafsson, F. S. Jensen og M. Kanstrup / IGN Rapport, januar 2020 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 45 s. ill.

Byerne og det stigende havvand – Statusrapport 2019 / Ole Fryd og Gertrud Jørgensen (red.) / IGN Rapport, januar 2020, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 21 s. ill

 

 

Elmelund Skov – Skovrejsning gennem partnerskaber / S. Gentin, L.S. Kristensen / E.M. Sørensen & A.B. Nielsen / IGN Rapport, december 2019. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 64 s. ill.

Filterjord – erfaringer og status i DK 2019 / M.B.  Jensen, H. Markussen, P.E. Holm / IGN Rapport, december 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 47 s. ill.

Tykkelsesvækst og vitalitet efter spredning af flisaske / Simon Skov og Morten Ingerslev / IGN Rapport, december 2019, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 48 s. ill.

Danish National Forest Accounting Plan 2021-2030 - resubmission 2019 / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen, Niclas Scott Bentsen and Lars Vesterdal / IGN Report, January 2019 / Department of Geosciences and Ressource Management, University of Copenhagen. 112 pp ill.

Blå skridt mod bæredygtige byer: Kortlægning og vurdering af dansk praksis for klimatilpasning / M.B. Jensen, H.J.D. Sørup, L. Liu, O. Fryd, M.B. Dahl, K.A. Ulbak og K. Arnbjerg-Nielsen, IGN Rapport, december 2019, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg. 56 s. ill.

Byerne og det stigende havvand – innovative planlægningstilgange / Ole Fryd og Gertrud Jørgensen / IGN Rapport, november 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 43 s. ill.

Naturvenner – integration gennem natur og friluftsliv / Sandra Gentin og Søren Præstholm / IGN Rapport, september 2019, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 39 s. ill.

Skovgræsning med biodiversitetsformål / Rita Merete Buttenschøn og Lasse Gottlieb / IGN Rapport, september 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 78 s. ill.

Skovstatistisk feltinstruks 2019 / M. Alban, T. Nord-Larsen, T. Riis-Nielsen, J.G. Cordius, A.O. Nielsen, T. Kudahl, I. Callesen, L. Vesterdal, B.B. Jørgensen, V.K. Johannsen / IGN Rapport, august 2019 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 210 pp.

Danish National Forest Accounting Plan 2021-2030 / Vivian Kvist Johannsen, Thomas Nord-Larsen, Niclas Scott Bentsen and Lars Vesterdal / IGN Report, January 2019 / Department of Geosciences and Ressource Management, University of Copenhagen. 79 pp ill.

 

 

Hvad skaber rurale successer og hvor langt rækker brandet? / Martin Rudbeck Jepsen og Anne Gravsholt Busck, Anne Gravsholt / IGN Rapport December 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Lagring af flis – Svind og perkolat / Simon Skov og Katrine Andersen / IGN Rapport December 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 45 s. ill.

Lagring af flis – Et litteraturstudie / Simon Skov, Katrine Andersen og Kjell Suadicani / IGN Rapport, december 2018, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 71 s. ill.

Identification and evaluation of pathways to Denmark for the 49 invasive alien species of union concern under EU regulation 1143/2014 / Fabienne Grousset, , Vivian Kvist Johannsen, and Hans Peter Ravn / IGN Report December 2018 / Department of Geosciences and Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg. 72 p. ill.

Validation of land use/land cover changes for Denmark / Vivian Kvist Johannsen, Gregor Levin, Ole Hjorth Caspersen, Thomas Nord-Larsen, Ib Holmgård Sørensen / IGN Report November 2018 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen. 23 p. ill.

Kreativt entreprenørskab på Fur: Bosætning, iværksætteri og erhvervsudvikling (KEFUR) – baggrund, metode og resultater / Hanne Wittorff Tanvig / IGN Rapport September 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Købehavns Universitet. 40 s. ill.

Alternativ glatførebekæmpelse – virkning på jord og træer / Morten Ingerslev, Simon Skov og Per Bjerager / IGN Rapport September 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Købehavns Universitet. 133 s. ill.

Naturplejeportalen – Rapportudgave / Rita Merete Buttenschøn, Lasse Gottlieb og David Bille Byriel / IGN Rapport August 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 253 s. ill.

Functional Urban Regions in Nordic Countries – Cooperation for stainable success in spatial planning / Karina Sehested, Lisbeth Greve Harbo and Vesa Kanninen / IGN Report April 2018 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg. 179 pp.

Når det offentlige bygger – fremtidens folkeskoler / Karina Sehested / IGN Rapport, april 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 250 s. ill.

Kvælstoffjernelse ved naturpleje – Vidensgrundlag og opfølgende forskning / Inger Kappel Schmidt og Per Gundersen / IGN Rapport April 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 39 s. ill.

Nitratudvaskning i nye skove på gammel landbrugsjord / Per Gundersen / IGN Rapport April 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. 33 s. ill.

Urban Forests in a European Perspective: what can the National Forest Inventory tell us. Workshop for Practitioners and Researchers held on March 15, Brussels – Summary of workshop results / N. M. Gulsrud, A. B. Nielsen, A. Bastrup-Birk, A. Stahl Olafsson, M. Lier, C. Fischer, R. Zalkauskas, M. Hedblom, T. Sievanen, H. Nordh, J. Dahlgren, G. Kulbokas, C. Davies, H. Polley, U.-B. Brändli, F. Kriher, V. K. Johanssen, T. Nord-Larsen, H. Haakana, A. Ihalainen, K. Korhonen, L. Straigte, S. Tomter, L. Sing, D. Edwards, D. Ross / IGN Report April 2018 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen. 16 pp.

Blåt friluftsliv i Danmark / B.C. Kaae, A.S. Olafsson og H. Draux / IGN Rapport Februar 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 169 s. ill.

Use of cover crops when establishing woody plantings / Björn Wiström, Anders Busse Nielsen, Mona Chor Bjørn / IGN Report January 2018 / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen.

Hedepleje med fåregræsning kombineret med afbrænding på heder / Rita M. Buttenschøn og Lasse Gottlieb / IGN Rapport Januar 2018 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

 

 

Udpegning af skov til biodiversitetsformål på statens arealer - strukturel analyse / Vivian Kvist Johannsen og Inger Kappel Schmidt / IGN Rapport December 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Sundhedsfremmende natur for mennesker med bevægelseshandicap: Arbejdsrapport fra et tværvidenskabeligt forskningsprojekt med fokus på design og brug af naturenUlrika K. Stigsdotter, Marie Christoffersen Gramkow, Victoria Linn Lygum, Sus Sola Corazon, Gaochao Zhang, Dorthe Varning Poulsen, Tine Soulié, Anne-Merete Kissow, Camilla Ryhl, Lone Sigbrand, Sidse Grangaard, Jens Troelsen, Ola Ekholm / IGN Rapport December 2017 / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Kortlægning af skov med potentiale for høj naturværdi i Danmark / Vivian Kvist Johannsen, Sebastian Kepfer Rojas, Johannes Schumacher og Patrik Karlsson Nyed / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (IGN Rapport Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2017).

Skovstatistisk feltinstruks 2016 / M. Alban, T. Nord-Larsen. T. Riis-Nielsen, J.G. Cordius, A.O. Nielsen, T. Kudahl, I. Callesen, L. Vesterdal, B.B. Jørgensen, V.K. Johannsen / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, november 2017).

Evaluering af digital borgerinddragelse af socialt udsatte / T.A. Carstensen, D.H. Lund, H. Skov-Petersen og C.M.B. Sundbøl / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, oktober 2017).

Socialt udsatte borgeres rumlige adfærd i Odense / H. Skov-Petersen, T.A. Carstensen og D.H. Lund / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, oktober 2017).

Rural Transformation and the Emergence of Urban Centres in Tanzania / Lazaro, E., Agergaard, J., Larsen, M.N., Makindara, J. & Birch-Thomsen / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Denmark (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, October 2017).

Hugst og tørring af poppel til flis / Simon Skov og Palle Madsen / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 37 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, september 2017).

Egens sundhedsproblemer på grundvandsnære jorde / Ingeborg Callesen, Bruno Bilde Jørgensen, Lene Fischer, Hanne Marie Larsen, Hans Peter Ravn, Stinna Susgaard Filsø, Per Bjerager og Iben Margrete Thomsen / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 90 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, september 2017).

Reolpløjning ved skovrejsning på sandet landbrugsjord – Langsigtede effekter på vækst, rodudvikling og bundflora / Bruno Bilde Jørgensen, Ingeborg Callesen, Lars Vesterdal og Torben Riis Nielsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 207 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2017).

Identifying potential uncertainties associated with forecasting and monitoring carbon sequestration in forests and harvested woodproducts / Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T., Vesterdal, L., Suadicani, K., & Callesen, I. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen. (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, June 2017).

Kæmpe-bjørneklo i Danmark – status for bekæmpelsen. Udbredelse og indsats, de anvendte metoder og deres effekt samt en analyse af samfundsøkonomien i forbindelse med bekæmpelsen / Kjell Suadicani, Rita M. Buttenschøn, Hans Peter Ravn og Vivian Kvist Johannsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 56 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2017).

Hugst i skovrejsningskulturer / Jørgensen, B.B., Schou, E., Riis-Nielsen, T. og V.K. Johannsen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 182 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2017).

Forest resource map of Denmark – Mapping of Danish forest resource using ALS from 2014-2015 / Nord-Larsen, Thomas; Riis-Nielsen, Torben; Ottosen, Mathias Bo. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 25 s. (IGN Report / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, april 2017).

Udvikling i agerlandet 1954-2025 / Caspersen, Ole Hjorth og Nyed, Patrik Karlsson. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 67 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2017).

 

 

Ejendomsundersøgelse for Nordbornholm 2015 / Andersen, P. S., Kristensen, L. S. og Østerbye, K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 38 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, august 2016).

Landbrug og landskabsændringer i Roskilde Kommue 2002 til 2012  / Vesterager, Jens Peter; Kristensen, Søren Bech Pilgaard; Busck, Anne Gravsholt; Frederiksen, Pia; Richardt, Ann-Sofie. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 24 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, august 2016).

TransparC: Forest soil carbon simulation model / Callesen, Ingeborg; Vesterdal, Lars; Magnussen, Andreas; Stupak, Inge and Gundersen, Per. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg, 42 p. (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, august 2016).

Danish National Forest Inventory: Design and calculations / Nord-Larsen, T., & Johannsen, V. K. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg, 33 p. (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, august 2016).

Organisering af lokalsamfunds udviklingsarbejde: Lokal strategisk kapacitet i landdistrikter / Tanvig, Hanne Wittorff, Andersen, Ivan Normann, Bech, Uffe. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 93 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, august 2016).

Ammoniakfølsomme skove – kortlægning og vejledning / Gundersen, P. og Johannsen, V.K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Frederiksberg. 29 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2016).

Blåt friluftsliv i Nationalpark Skjoldungernes Land / Olafsson, A.S., Kaae, B.C., Draux, H., Skov-Petersen, H., Caspersen, O.H. og Jensen, F.S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 43 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2016).

Bynære landbrugsområder i Hovedstadsregionen 2014 / Kyndesen, Mike, Johannsen; Brian; Vesterager, Jens Peter; Busck, Anne Gravsholt; Primdahl, Jørgen; Henrik, Vejre; Kristensen, Lone Søderkvist; Kristensen, Søren Bech Pilgaard; Richardt, Ann-Sofie; Præstholm, Søren; Fertner, Christian; Winther, Lars; Ogstrup, Susanne; Nissen, Anne Louise. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 92 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, juni 2016).

Implementering af 10 klimatilpasningsplaner - aktiviteter, udfordringer og gode oplevelser / Lund, D.H. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 56 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, marts 2016). 

 

 

Miljøpåvirkning af traditionelt vejsalt og alternative tømidler / Ingerslev, Morten; Skov, Simon. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 80 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2015).

Forest Tree Nursery and Planting Survey in East Kolaka and Konawe District, Southeast Sulawesi Province, Indonesia / Irawan, U.S.; Purwanto, E.; Roshetko, J.M.; Iriantono, J.; Harum, F.; Moestrup, Søren. Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, Frederiksberg, 60 p. (IGN Report / Department of Geosciences and Natural Resource Management, University of Copenhagen, December 2015).

Kvalitetsbeskrivelser for drift af grønne områder 2015 / Kjøller, Christian Philip; Kristoffersen, Palle; Tang, Kim; Nielsen, John Nørgaard; Højholt, Martin ; Himmer, Steen; Nielsen, Jan Langmach; Bavngaard, Jesper. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 66 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2015).

Udvikling af et High Nature Value - HNV-Skovkort for Danmark / Johannsen, V. K., Kepfer Rojas, S., Brunbjerg, A. K., Schumacher, J., Bladt, J., Karlsson Nyed, P., ... Ejrnæs, J. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. (IGN Rapport) / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2015).

Afbrænding af gyllefibre og recirkulering af fosfor. F&U-projekt 2012-1. Dansk Fjernvarme / Skov, S. og Jensen, J.Ø. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, november 2015).

Bystruktur og cyklisme fase I. Betydningen af regional placering, detaljeret bystruktur, cykelstier, parkering og kollektiv transport for cykelture til/fra boliger og arbejdspladser / Skov-Petersen, H. og Nielsen, T.S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, november 2015).

Vorsø Skov VII - Registrering af vedvegetationen i skovene og udvalgte prøveflader på Vorsø 2012. Animation til figur på side 19 / Dal, Tommy; Fabricius og Peter; Schmidt. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 76 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, september 2015).

Fem viser vejen – fra småprojekter til lokal strategisk udvikling i yderområder / Tanvig, Hanne Wittorff. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 89 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, september 2015).

Skovhagl – er der fortsat grundlag for en særlig forvaltning? / Kanstrup, N. og Stenkjær, K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 45 s. ill.  (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, maj 2015).

Carbon Sequestration in Harvested Wood Products (HWP): Data for 2013-Reporting to the UNFCCC , Final Draft. / Schou, E., Suadicani, K., & Johannsen, V. K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 52 s. ill. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2015).

Invasive arter – en tematisk udredning / Ravn, Hans Peter. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 37 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2015).

Naturpark Amager. Muligheder og Indsatser. Katalog / Munck Petersen, R., Caspersen, O.H., Nyed, P.K., Stilling, S., Christensen, I.K., Lynggaard, I., Schoor, I., Santini, A., Østerbye, K.G.D., Pejldrup, S. og Hartman, L.  Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 65 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2015).

Naturpark Amager. Muligheder og indsatser. Temarapporter / Caspersen, O.H., Munck Petersen, R., Nyed, P.K., Stilling, S., Christensen, I.K., Lynggaard, I., Schoor, I., Santini, A., Østerbye, K.G.D., Pejldrup, S. og Hartman, L. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 205 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, januar 2015).

Opgørelsesmetoder og udvikling i dødt ved / Johannsen, V. K. et al (ed.). Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 200 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2. udgave marts 2015).

Experience mapping and multifunctional golf course development: enhanced possibilities of increased and more varied use of golf courses / Caspersen, O. H., Jensen, F. S., & Jensen, A. M. D. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Frederiksberg. 180 s. ill. (IGN Rapport, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, 2015).

 

 

Naturindhold i Naturstyrelsens skove på enheden Vestsjælland / Skorski, Pauline Maria; Morsing, Jonas; Buttenschøn, Rita M.; Raulund-Rasmussen, Karsten. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Frederiksberg, 2014. 137 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, december 2014 ).

Forest soil carbon sink in the Nordic region Gundersen, P. et al. (ed.) Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, University of Copenhagen, Frederiksberg. 37 pp. ill. (IGN Report, Department of Geosciences and Natural Resource Management; 2014).

Kronvildt på Sjælland – Resultater af tre års praksisorienteret  forskning og forvaltning / N. Kanstrup. P. Madsen, K. Stenkjær, R.M. Buttenschøn & A. Jensen. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 155 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Friluftsliv på Vestamager 2013-2014. / Jensen, F. S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning,  Københavns Universitet, Frederiksberg. 58 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Biologisk respons på flisaske i skove / Skov, S., Ingerslev, M. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 55 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Dosering og spredning af flisaske / Skov, S., Ingerslev, M. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 40 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Konkrete opgørelser og erfaringer fra 20 års skovrejsning - med fokus på lokalitet, træart og vækst / Schou, E., Johannsen, V. K., Nord-Larsen, T. og Jørgensen, B. B.. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 2014. 46 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Forvaltning af kystzonen. Rammer, udfordringer og scenarier / Anker, H.T., Kaae, B.C. og Nellemann, V. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 2014. 74 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Kommunikation mellem kommune og landbrug – Hvordan går det? / Kristensen, L. S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg, 2014. 30 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Pathways for non-native species in Denmark / Madsen, C. L., Dahl, C. M., Thirslund, K. B., Grousset, F., Johannsen, V. K. og Ravn, H. P. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 131 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Bystruktur og cyklisme / Skov-Petersen, H., Nielsen, T.S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 46 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Alternativ glatførebekæmpelse i København – virkning på beplantninger og jord / Ingerslev, M., Skov, S., Bjerager, P., Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg og Pedersen, L. B., Danske Juletræer. 109 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Kløverstierne – En undersøgelse af planlæggernes og brugernes erfaringer / Præstholm, S. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 48 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

Evaluering af træplantningen på Kongens Nytorv – Et samarbejdsprojekt med Københavns Kommune / Ingerslev, M., Bühler, O., Thomsen, I., Skov, S., Nielsen, C. N., Krag, M. M. og Kristoffersen, P. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2014. 63 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2014).

 

 

Flisaske i praksis / Skov, S., Ingerslev, M. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 45 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)

Ti klimatilpasningsplaner: Hvad gør kommunerne? / Hedensted Lund, Dorthe. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Frederiksberg. 2013. 68 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)

Demonstrationsprøveflader for naturnær skovdrift i statsskovene 2004-2013 / Johannsen, V. K., Sørensen, I. H., Kudahl, T., Jørgensen, B. B.. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU, Frederiksberg. 2013. 262 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)

Naturnær skovdrift. Evaluering af aktuel status og erfaringer med omstilling til naturnær skovdrift i statsskovene / Madsen, Palle, Hansen, Gro Kampp, Johannsen, Vivian Kvist. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 260 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)

Evaluering af indsatsen for biodiversiteten i de danske skove 1992 - 2012 / Johannsen, V. K., Dippel, T. M. , Møller, P. F. , Heilmann-Clausen, J., Ejrnæs, R., Larsen, J. B., Raulund-Rasmussen, K., Rojas, S. K., Jørgensen, B. B., Riis- Nielsen, T., Bruun, H. H. K., Thomsen, P. F., Eskildsen, A., Fredshavn, J., Kjær, E. D., Nord-Larsen, T., Caspersen, O. H., Hansen, G. K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 90 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)

Muligheder for bæredygtig udvidelse af dansk produceret vedmasse 2010-2100. Perspektiver for skovenes bidrag til grøn omstilling mod en biobaseret økonomi / Graudal, L., Nielsen, U.B., Schou, E., Thorsen, B.J., Hansen, J.K., Bentsen, N.S., og Johannsen, V.K. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 85 s. ill. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)

Kronvildtet på Sjælland: bestandene anno 2013 og nogle bud på udviklingen / Kanstrup, Niels. Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet, 2013. 35 s. (IGN Rapport / Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning; 2013)