SESAM

Sense, Science & the Magic of Food

SESAM skal være med til at vise, hvordan unge – gennem videnskabelig og digital indsigt – kan være med til at løse nogle af de presserende og komplekse bæredygtighedsudfordringer. SESAM tager afsæt i samspillet mellem byens grønne omstilling og produktionen af fødevarer.

Dreng der følger udendørs forsøg

SESAM21

See the English site

Mød fremtidens Generation Foodies. Unge fra folkeskolen, der sammen med deres lærere og fagmentorer fra universitetet og erhvervslivet, vil gå videnskabeligt og digitalt til værks, når sameksistensen mellem fødevarerne, landbruget og naturen skal gentænkes. I SESAM21 programmet har vi 6 skoler over hele landet, 300 børn og 15 lærere i gang med henover sommeren at bygge, konstruere, lære og forklare problemstillinger fra det spiselige grønne og blå univers og alt sammen med afsæt i samspillet mellem byens grønne omstilling og produktion og forbrug af fødevarer.

Alt sammen var klar til den store SESAM21 finale, der fandt sted på skolerne den 24. september og på henholdsvis Experimentarium og Madlejr Højer den 25. september.

Læs mere om SESAM21

Børn der kigger på muslinger

SESAM20 (afsluttet)

See the English site

Fødevarer i byens grønne omstilling

Byens grønne omstilling er mere en nogensinde kommet på agendaen, og dyrkningen og forbruget af fødevarer indgår i stigende grad i planlægningen af byerne og deres grønne områder. Det er mangeartede tiltag, som byerne tager i anvendelse i udviklingen af de urbane fødevarestrategier. Alt lige fra havedyrkningsstrategier, vertikale landbrug, udvikling af urbane og peri-urbane fødevareværdikæder, plantebaserede dyrknings- og forbrugsstrategier, grønne offentlige indkøb og reduktion af madspild.

Læs mere om SESAM20

Støttet af
EU flag

SESAM21: Projektet har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram som er en del Marie Skłodowska-Curie programmet (MSCA). 

Projekt: Sense, Science & the Magic of Food (SESAM21)
Periode: Til 28. februar 2022

SESAM20 (afsluttet): Projektet har modtaget finansiering fra EU's program for forskermobilitet – det såkaldte Marie Sklodowska Curie Action program

Projekt: Sense, Science & the Magic of Food (SESAM)
Periode: Til 31. marts 2021

Kontakt

Bent Egberg Mikkelsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
E-mail: bemi@ign.ku.dk
Tlf.: 35 33 74 64