Generation Klima – Fremtidens fødevarer – Læring & løsninger

12/11-2022 Frederiksberg Rådhus.

Kl 10:15. Dagen åbnes af 1. viceborgmester Lone Loklindt (R)

DEN EUROPÆISKE FORSKER-NAT

Generation Klima – Fremtidens fødevarer – Læring & løsninger.
12/11-2022 Frederiksberg Rådhus.

SESAM læringsstationer – de unges egne bud på fremtidens løsninger
Se program for vores FoodTech BBQ paneldebatter – spændende dialoger om bæredygtige fødevarer

SESAM 2030

Sense, Science & the Magic of Food

Hvordan skaber vi fremtidens fødevaresystem? Og hvordan engagerer vi skolen og de unge og skaber den handlekompetence der er nødvendig? I SESAM forskernatten arbejde vi sammen med vores SESAM skoler med at skabe Lærings- og Living Labs med den grønne fødevareomstilling som tema.

Med SESAM vi vil sammen med skoler, elever og fagmentorer vise hvordan unge – gennem videnskabelig og digital indsigt – kan være med til at bidrage med løsninger på de bæredygtighedsudfordringer som fødevaresystemet står over for. Læs mere om vores SESAM arrangementer i efteråret 2022. Der er gratis adgang for alle.

SESAM Night events in the fall

21/9-2022    11:00 - 15:00 Universe Science Park in Nordborg
12/11-2022  10:00 -15:00 Frederiksberg Rådhus.

In addition SESAM stations are featured on the conference Schoolfood 2030 at Læringshuset on the 21/9.
Read more about  the conference Schoolfood 2030 here.

Dreng der følger udendørs forsøg

SESAM21(afsluttet)

Mød fremtidens Generation Foodies. Unge fra folkeskolen, der sammen med deres lærere og fagmentorer fra universitetet og erhvervslivet, vil gå videnskabeligt og digitalt til værks, når sameksistensen mellem fødevarerne, landbruget og naturen skal gentænkes. I SESAM21 programmet har vi 6 skoler over hele landet, 300 børn og 15 lærere i gang med henover sommeren at bygge, konstruere, lære og forklare problemstillinger fra det spiselige grønne og blå univers og alt sammen med afsæt i samspillet mellem byens grønne omstilling og produktion og forbrug af fødevarer.

Læs mere om SESAM21
See the English site about SESAM 21

Børn der kigger på muslinger

SESAM20 (afsluttet)

Fødevarer i byens grønne omstilling

Byens grønne omstilling er mere en nogensinde kommet på agendaen, og dyrkningen og forbruget af fødevarer indgår i stigende grad i planlægningen af byerne og deres grønne områder. Det er mangeartede tiltag, som byerne tager i anvendelse i udviklingen af de urbane fødevarestrategier. Alt lige fra havedyrkningsstrategier, vertikale landbrug, udvikling af urbane og peri-urbane fødevareværdikæder, plantebaserede dyrknings- og forbrugsstrategier, grønne offentlige indkøb og reduktion af madspild.

Læs mere om SESAM20
See the English site about SESAM20

Støttet af
EU flag

SESAM2030: Projektet har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram som er en del Marie Skłodowska-Curie programmet (MSCA). 

Projekt: Sense, Science & the Magic of Food (SESAM2030)
Periode: 2022 - 2023

SESAM Projekteter

SESAM21 (afsluttet): Projektet har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram som er en del Marie Skłodowska-Curie programmet (MSCA).  

SESAM20 (afsluttet): Projektet har modtaget finansiering fra EU's program for forskermobilitet – det såkaldte Marie Sklodowska Curie Action program

Kontakt

Bent Egberg Mikkelsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
E-mail: bemi@ign.ku.dk
Tlf.: 35 33 74 64