Hvordan skaber vi fremtidens fødevaresystem? Og hvordan engagerer vi skolen og de unge og skaber den handlekompetence der er nødvendig? Frem mod SESAM forskernatten Fredag den 29. september 2023 – i slutningen af Science ugen - arbejder vi sammen med skoler med at skabe Lærings- og Living Labs med den grønne fødevareomstilling som tema. Læs om SESAM i International Journal of Food Design

 

 

 

 

Med SESAM vil vi sammen med skoler, elever og fagmentorer vise hvordan unge – gennem videnskabelig og digital indsigt – kan være med til at bidrage med løsninger på de bæredygtighedsudfordringer som fødevaresystemet står over for. Samtidig med at vi skaber maddannelse og læring. Der er gratis adgang for alle.

SESAM is part of the European Researchers' Night - a Europe-wide public event, which displays the diversity of science and its impact on citizens' daily lives in fun, inspiring ways. It is funded by the EU Horizon program.

Kontakt

Bent Egberg Mikkelsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
E-mail: bemi@ign.ku.dk
Tlf.: 35 33 74 64

Støttet af

SESAM2030:Projektet har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon Europe forsknings- og innovationsprogram som også omfatter Marie Skłodowska-Curie programmet (MSCA). 

Projekt: Sense, Science & the Magic of Food (SESAM2030)
Periode: 2022 - 2023