SESAM: 
Sense, Science & the Magic of Food

FORSKNINGSPROJEKTET ER AFSLUTTET (marts 2021)

SESAM skal være med til at vise, hvordan unge – gennem videnskabelig og digital indsigt – kan være med til at løse nogle af de presserende og komplekse bæredygtighedsudfordringer. SESAM tager afsæt i samspillet mellem byens grønne omstilling og produktionen af fødevarer.

See the English site

Børn der kigger på muslinger

Fødevarer i byens grønne omstilling

Byens grønne omstilling er mere en nogensinde kommet på agendaen, og dyrkningen og forbruget af fødevarer indgår i stigende grad i planlægningen af byerne og deres grønne områder. Det er mangeartede tiltag, som byerne tager i anvendelse i udviklingen af de urbane fødevarestrategier. Alt lige fra havedyrkningsstrategier, vertikale landbrug, udvikling af urbane og peri-urbane fødevareværdikæder, plantebaserede dyrknings- og forbrugsstrategier, grønne offentlige indkøb og reduktion af madspild.

SESAM giver svar

Men hvad med de unge i skolen? Hvilken rolle spiller de? Og kan vi med de rigtige lærings- og inddragelsesstrategier for de unge, for borgerne og iværksætterne gøre byens grønne fødevareomstilling mere langsigtet og dermed bæredygtig? Og kan vi  skrue op for brugen af læring om STEM (Science, Technology, Engineering, Math) blandt skoleungdommen og få endnu større effekt? Det skal projektet SESAM være med til at give nogle af svarene på.

Aktiviteterne på SESAM er en kombination af food labs, lounge talks, citizen science, konkurrencer og quizzes.

Højdepunkt i november

Sammen med fagmentorer fra science-fagene og fire skoler (Sorø, Herstedlund, Langhøj og Ganløse) på forskellige klassetrin er vi i fuld gang med at udvikle SESAM, der når sit foreløbige højdepunkt den 27.-28. november, når der er Åbent Science-dage på skolerne. Følg med på Linked in SESAM og Facebook SESAM.

Børn der deltager i projektet

logo til SESAM TV

Støttet af

Projektet har modtaget finansiering fra EU's program for forskermobilitet – det såkaldte Marie Sklodowska Curie Action program

Projekt: Sense, Science & the Magic of Food (SESAM)
Periode: Til 31. marts 2021

Kontakt

Bent Egberg Mikkelsen
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
E-mail: bemi@ign.ku.dk
Tlf.: 35 33 74 64

Vores nye blog

SESAM logo

Den europæiske forsker-nat

Flyer for Den europæiske forsker-nat