Slotsgrus®

Fredensborg Slot
Slotsgrus® er udviklet specielt til opbygning af grusbelægninger. Dets egenskaber i form af stor mekanisk stabilitet gør det også velegnet til andre anvendelsesmuligheder.

Slotsgrus® er udviklet i 2002 i forbindelse med Slots- og Ejendomsstyrelsens projekt med renovering af stinettet i Frederiksberg Have, hvor Skov & Landskab (nu IGN) deltog som konsulent. Der blev i den forbindelse stillet høje krav til grusbelægningernes kvalitet og deres funktion på alle årstider og under alle vejrforhold. I alt 15 forskellige grusprodukter blev afprøvet gennem en to års periode og løbende kontrolleret og evalueret. Ud af de 15 produkter blev der udvalgt ét som opfyldte alle funktionskrav. Projektet er afrapporteret i rapporten: Opbygning af befæstelser er udgivet af Slots- og Ejendomstyrelsen.

Som en direkte forlængelse af projektet var der en interesse i at sikre andre muligheden for at anvende det udvalgte produkt. Produktet blev derfor navngivet Slotsgrus®, der er beskyttet af en varemærkeregistrering, som indehaves af Københavns Universitet.

Referencer

Bibliotekshaven

Rådgivning

Sti af slotsgrus