For gymnasiet og grundskolen

Går du i grundskolen eller gymnasiet har du gode muligheder for at besøge IGN og lære mere om vores fag og studier. Besøg IGN til Åbent Hus, brug GEOCASE til inspiration som gymnasielærer eller kom og lav forsøg i vores laboratorier.

GeoskoleFor gymnasiet

Du kan møde IGN i forbindelse med studiepraktik, til Åbent Hus eller som Studerende for en dag. Du kan også besøge os sammen med dit gymnasiehold, hvor I kan bestille et foredrag, en øvelse, få en guidet tur eller deltage i seminarer. Læs mere på SCIENCE's hjemmeside for gymnasiet.

GEOCase - tværfagligt undervisningsmateriale

Som gymnasielærer har du mulighed for at bringe spændende hands-on øvelser ind i din undervisning indenfor naturgeografi, fysik, kemi og biologi. GEOCENTER Danmark har i samarbejde med fagene Geologi og Geografi udarbejdet et tværfagligt undervisningsmateriale. Læs mere om det tværfaglige undervisningsmateriale GeoCase.

Byforskning - fokus på byer i undervisningen

Center for Strategisk Byforskning, som er et center bl.a. under IGN, har i samarbejde med undervisningsportalen EMU lanceret en række undervisningsforløb og korte film, som sætter fokus på byer. Materialet giver viden og inspiration til, hvordan byer kan inddrages som tema i undervisningen på gymnasieniveau. De enkelte undervisningsforløb og film er målrettet forskellige fag og niveauer.
Læs mere på EMU's om Klassisk, modernistisk og nutidig byplanlægning

For grundskolen

Skoletjenesten tilbyder øvelser i vores laboratorier, hvor vi afholder øvelser med faget geografi som tema. Læs mere om Skoletjenestens tilbud.