Kvalitetssikring af uddannelser

Institutledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning har ansvaret for at kvalitetssikre uddannelserne


Ansvaret indebærer ansvaret for kursus- og undervisningsevaluering, revision af studieordninger mm.

Uddannelserne følger, som en del af det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE), SCIENCE’s kvalitetssikringspolitik på uddannelsesområdet.

Følgende kvalitetsdokumenter skal ses som supplement til SCIENCE’s kvalitetssikringspolitik på uddannelsesområdet, på de områder, hvor der er etableret lokale kvalitetssikringsinitiativer. De lokale kvalitetssikringsinitiativer skal ses i lyset af, at de tre uddannelser ikke er underlagt universitetsloven. Den supplerende kvalitetsdokumentation tjener dermed det formål, at sikre at uddannelserne kvalitetssikres inden for de lovgivningsmæssige rammer, der er gældende for uddannelserne.

Kvalitetssikringsdokumentation