Faktaside: Udviklingsplaner for kirkegårde • www.kirkegaardsudvikling.dk • Januar 2016

Om at evaluere og justere planen

Udviklingsplanen er et vigtigt redskab til at håndtere kirkegårdens værdier, målsætninger og strategier og til at sikre kontinuitet og sammenhæng. Arbejdet strækker sig over lang tid, og der kan være behov for at evaluere og justere planen undervejs.

Lang proces

Udviklingen på kirkegårde er en lang proces, blandt andet fordi det tager tid, inden eksisterende gravsteder udløber. Samtidig kan det være svært at forudse, hvad der vil ske i den fremtid, udviklingsplanen omfatter. Brugernes ønsker, klimaforandringer eller en ny graver kan f.eks. ændre forudsætningerne for kirkegården. Derfor giver mange udviklingsplaner kun en overordnet ramme, som løbende evalueres og justeres. Det bidrager til at få øje på problemerne og fastholde og udvikle de mulige løsninger. 

Revision og videreførelse

Når handlingsplanen for de første fem år er ved at være udløbet, skal der udarbejdes en ny handlingsplan. Her vil det være naturligt også at opdatere status for kirkegården. Det giver desuden anledning til at vurdere, om der er brug for større justeringer af udviklingsplanen, enten fordi forudsætningerne har ændret sig, eller fordi nye problemer er dukket op. 

Når målet er nået

Selvom man har nået udviklingsplanens målsætning, vil der ofte være brug for dens arbejdsmetoder i den videre forvaltning af kirkegården. Forandringer i brugsmønstre og aktivitetsniveau, men også dynamikken i beplantninger gør det nødvendigt løbende at arbejde med kirkegårdens udvikling.

Christian P. Kjøller, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning