Før planen ud i livet

Suldrup Kirkegård. Foto: Tilde Tvedt

Når menighedsrådet har vedtaget udviklingsplanen, skal den godkendes i provstiudvalget sammen med eventuelle nødvendige ændringer i kirkegårdsvedtægten.

En godkendt udviklingsplan er menighedsrådets grundlag for beslutninger og er samtidig retningsgivende for medarbejderne på kirkegården. Den bør gennemgås en gang om året, så alle kender indholdet og kan følge planen i store og små beslutninger.

Udviklingsplanen skal omsættes til handling i kirkegårdens drift og i anlægsprojekter. Det er en god idé at informere borgerne løbende om tiltag og planer.

Udviklingsplanen evalueres med mellemrum og justeres, hvis det er nødvendigt. Planen bør indgå som en naturlig del af provstesynet.

Eksempel: Toksværd Kirkegård - retning og kommunikation


Udviklingsplanen for Toksværd Kirkegård på Sydsjælland giver en samlet løsning for en landsbykirkegård præget af tomme gravsteder, behov for nye begravelsestilbud, mange bevaringsværdige gravsteder og uhensigtsmæssig indretning.

Erfaringen fra Toksværd er at udviklingsplanen er et uundværligt redskab til at skabe helhed og retning i tiltagene på kirkegården, men også at kommunikationen til særligt de brugsberettigede er vigtig for at føre planerne ud i livet.

Se eksempel fra Toksværd Kirkegård