Thorbjørn Joest Andersen

Thorbjørn Joest Andersen

Professor

Mit primære forskningsområde er erosion, transport og aflejring af finkornede sedimenter - på godt dansk: mudder - i fluviale, estuarine og marine miljøer. Herunder også særlig fokus på geokronologi og historisk rekonstruktion af f.eks. forurening og klimavariation ved hjælp af sedimentkerner. 

ID: 12589