Verden er vores laboratorium

Vores forskning og uddannelse er med til at løse de store udfordringer vi står overfor, med markante klimaforandringer og et øget pres på naturressourcerne.

Vi finder vores data i de danske skove, i Grønlands arktiske miljø, i Jordens indre, i Danmarks Statistik, gennem interview i en afrikansk landsby og via satellitter i rummet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi løser konkrete opgaver for private virksomheder og kommuner, hvor vi bidrager med forskningsbaserede innovative løsninger. Vi har desuden en stærk tradition for tværfagligt samarbejde med både nationale og internationale forskningsinstitutioner.

IGN leder en række forskningscentre

Læs mere om instituttets forskningssamarbejde og centre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituttet udfører forskningsbaseret rådgivning for bl.a. Miljø og Fødevareministeriet og overvåger skovenes tilstand og skovbrugets udvikling for Naturstyrelsen. Fælles for al vores forskning er, at den bidrager til vækst, beskæftigelse og løsninger på samfundets udfordringer bl.a. indenfor bæredygtig produktion, forsyningssikkerhed og udfordringer indenfor energi og miljø.

Læs mere om instituttets rådgivning og samarbejde