Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse

Velfungerende grusbelægninger stiller krav til løbende drift

Belægninger af Slotsgrus er karakteriseret ved at blive mere hårde og faste end andre grusbelægninger. Specielt hvor der er intensiv færdsel af fodgængere opnås meget tætte belægningsoverflader. Hvor der er mindre færdsel og hvor færdsel river lidt op i overfladen fås en mere knasende, gruset overflade. 

Grusbelægninger skal kunne aflede vand for at undgå dannelse af vandsamlinger og dermed risiko for opblødning og slaghuller. Vandafledningen opnås via det fald, der er opbygget i belægningens overflade. Jo mindre fald og jo længere afvandingsstrækninger, jo større er kravene til overfladens jævnhed.

Her beskrives de indsatser, der er nødvendige for at sikre belægning af forsat høj kvalitet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om drift af Slotsgruslægninger i Slotsgrus® driftvejledning.