Drift og vedligeholdelse

Drift og vedligeholdelse

Velfungerende grusbelægninger stiller krav til løbende drift

Belægninger af Slotsgrus er karakteriseret ved at blive mere hårde og faste end andre grusbelægninger. Specielt hvor der er intensiv færdsel af fodgængere opnås meget tætte belægningsoverflader. Hvor der er mindre færdsel og hvor færdsel river lidt op i overfladen fås en mere knasende, gruset overflade. 

Grusbelægninger skal kunne aflede vand for at undgå dannelse af vandsamlinger og dermed risiko for opblødning og slaghuller. Vandafledningen opnås via det fald, der er opbygget i belægningens overflade. Jo mindre fald og jo længere afvandingsstrækninger, jo større er kravene til overfladens jævnhed.

Her beskrives de indsatser, der er nødvendige for at sikre belægning af forsat høj kvalitet.  

 

 

Brønde, afløb, vandrender og lignende installationer skal være funktionsdygtige og renses regelmæssigt og forebyggende. Når grusbelægninger bruges og driftes vil det ske, at noget af grusmaterialet utilsigtet ender på de tilstødende arealer. Det betyder f.eks. for græsarealer at disse hæver sig i zonen langs stier med Slotsgrus®. Denne hævning kan betyde at stien med tiden kommer til at ligge under terræn og vandafledningen forhindres. Afskrælning af græs langs belægninger sammen med tilførsel af grus på belægningen sikrer afvanding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan læse mere om drift af Slotsgruslægninger i Slotsgrus® driftvejledning.