Produktion, salg og levering – Københavns Universitet

Slotsgrus > Produktion, salg og le...

Produktion, salg og levering af Slotsgrus®

Produktion, salg og levering af Slotsgrus®

Produktionskontrol

Via kvartalsvis produktionskontrol med dokumentation af produktets sammensætning sikres at Slotsgrus® vedvarende overholder specifikationerme og kan opfylde funktionskravene.

Prispolitik

Der er valgt en prispolitk på Slotsgrus®, der afspejler, at det et raffineret specialprodukt og som tager hensyn til prisniveauet for andre grusmaterialer.

Pris

Prisen fastsættes én gang årligt og prisudviklingen er sammenlignelig med øvrige grusprodukter.

I 2016 er materialeprisen kr. 87,- per tons. hertil kommer Råstofafgift på kr. 3,00, og en Olie og CO2 afgift på kr. 3,50 per tons som tillægges alle grusgravsprodukter. Af materialeprisen beregnes en Varemærkeafgift på 10%, aktuelt kr. 8,7 per tons som tilfalder Københavns Universitet. Materialeprisen er oplyst excl. moms. Der beregnes ikke moms af afgifter. Varemærkeaffgiften finansierer fortsat udvikling og dokumentation af produktet samt rådgivning om projektering, anlæg og drift.

Priseksempler
Med udgangspunkt i 2016 er kundeprisen (incl. afgifter, excl. moms) per tons kr. 102,20. Der vil typisk være et vandindhold på f.eks. 5%, hvilket betyder at prisen for tørrumvægten er kr. 107,30 per tons. Da komprimeringskravet ved anlæg er minimum 95 % af en referencevibration på gennemsnitligt 2,07 g/cm3, betyder det, at prisen per færdig komprimeret m3 Slotsgrus® er kr. 222,15. Materialeomkostningen ved forskellige færdige lagtykkelser fremgår af tabellen.

Lagtykkelse
(cm)

 Beregnet vægt
(kg/m2)

 Ca. vægt
(kg/m2)

 Ca. pris for Slotsgrus®
(kr / m2)

 5

 98

 100

 11,11

 10

 196

 200

 22,22

 15

 295

 300

  33,32

 20

 392

 400

  44,43

Rabatter

Der ydes ingen form for rabatter på Slotsgrus®, således hverken mængderabatter eller storkunderabatter. Det betyder, at materialeprisen ikke er en konkurrenceparameter, og at der alene kan konkurreres på transport og anlæg.

Leverandør

Københavns Universitet har rettighederne til varemærket Slotsgrus® og har overdraget rettigheden til at producere og sælge et produkt under dette varemærke til Stenrand Grusgrav. Da dette er det eneste sted der produceres og leveres Slotsgrus® fra sikres kunderne et ensartet produkt.

Leveringssikkerhed

Slotsgrus® findes altid færdigblandet på lager til direkte levering. Ved større projekter kan det anbefales at tage kontakt til Stenrand Grusgrav for at bestille de aktuelle mængder.

Levering

Slotsgrus® kan leveres af alle vognmænd og entreprenører uden begrænsninger. Stenrand Grusgravs placering på Sjælland betyder, at der kan ske levering på hele Sjælland, Lolland, Falster og Fyn inden for 1½ times transporttid. Ved levering til Jylland og Fyn kan det anbefales at anvende returlæs hos vognmænd, der i forvejen tranporterer materialer den modsatte vej fra Jylland til Sjælland. Kontakt den lokale vognmandsforening eller Stenrand Grusgrav for at få oplyst mulighederne.

Stenrand Grusgrav tilbyder levering med kærretræk op til 30 tons per levering.

Levering i Big Bags

Slotsgrus® kan leveres i bigbags á 1 tons løs vægt, svarende til 0,7 m3. Prisen er kr. 620,- læsset på bil. Hertil kommer Råstofafgift, Olieafgift og Varemærkeafgift beregnet af vægten.
Bigbags skal bestilles mindst 1 uge i forvejen.

Leverandørinformationer

STENRAND GRUSGRAV
v/Palle Ludvigsen, Løgtved ApS
Gl. Skovvej 21A • 4470 Svebølle
Telefon: 59 29 32 59 • e-mail:stenrand@mail.tele.dk
SE-nr. 76154228

Hjemmeside Stenrand Grusgrav.

Modtagekontrol af Slotsgrus®

Ved leverance af original Slotsgrus®, ledsages leverancen af en følgeseddel fra Stenrand Grusgrav. Følgesedlen skal kontrolleres for korrekt angivelse af Slotsgrus®, leverings dato og sted, samt at den samlede leverede mængde Slotsgrus® svarer til den købte.