Produktion, salg og levering af Slotsgrus®

Produktion, salg og levering af Slotsgrus®

Københavns Universitet har rettighederne til varemærket Slotsgrus®, men har overdraget rettigheden til at producere og sælge et produkt under dette varemærke til Stenrand Grusgrav. Da dette er det eneste sted, hvorfra der produceres og leveres Slotsgrus®, sikres kunderne et ensartet produkt.