Projektering af Slotsgrus® grusbelægning

Velfungerende grusbelægninger er en kombination af design, projektering, anlæg og drift med grusmaterialet som en afgørende faktor. 

Projekering

Design og projektering

Ved design forstås her den planmæssige udformning af grusbelægningen. Det er her afgørende at tage forhold som anlæg, brug og drift i betragtning ved udformning af grusbelægningen. 

Ved projektering forstås her de tekniske overvejelser og beslutninger i forhold til krav om bæreevne, udførelse mm. Det er her forventningerne til belægningens udseende og funktion formidles til de, der skal udføre belægningen. 

I det følgende gennemgås en række elementer, der indgår i design og projektering og som oftest vil være indbyrdes afhængige.