Terapihaven Nacadia®

Foto: Entré til Terapihaven Nacadia

Terapihaven Nacadia® er anlagt som en vild skovhave i Arboretets smukke omgivelser nær Hørsholm. I designet af haven har forskerne bygget på viden om, hvordan grønne omgivelser får mennesker til at restituere, og havens udformning understøtter naturbaseret terapi med en række stemningsfyldte retrætesteder.

Nacadia bruges til forskning i sammenhænge mellem natur og menneskers sundhed og er ikke åben for offentligheden. Det er dog muligt at deltage i rundvisninger i Nacadia – se mere under ’Kontakt’. Indimellem søger vi efter deltagere til vores projekter. Det vil blive annonceret her på hjemmesiden. 

For tiden søger vi deltagere med bevægelseshandicap til at deltage i et projekt, som undersøger sammenhængen mellem sundhed og kontakt med naturen i tilgængelige naturmiljøer. Du kan kontakte projektgruppen på projektets hjemmeside Move Green Lab.

Den gartneriske drift af haven varetages af Arboretet.

Se en film om design af Nacadia®:

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Se en film om behandling med naturbaseret terapi til stressramte:

Indhold ikke tilgængeligt på grund af cookie-valg

Du kan ikke se indholdet i dette felt på grund af dine cookie-valg.

Klik her for at redigere dine cookie-indstillinger.

Kategori: Statistik, Markedsføring

Besøg Nacadia®

Besøg Nacadia®

Vi anbefaler at downloade og læse Konceptmodel Terapihaven Nacadia (på dansk) forud for besøget