Landskabsarkitektur & planlægning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

IGN > Forskning > Landskabsarkitektur & ...

Landskabsarkitektur & planlægning

I Sektion for Landskabsarkitektur & Planlægning arbejder vi med byer, grønne områder og det åbne land. Vores forskning danner grundlag for at planlægge, designe og forvalte velfungerende byer og landskaber. 

Sektionens forskning er organiseret i følgende forskergrupper:

GIScience/Geodesign
Forskergruppeleder: Hans Skov-Petersen

Landskabsarkitektur og -urbanisme
Forskergruppeleder: Ellen Marie Braae

Landskabsteknologi
Forskergruppeleder: Marina Bergen Jensen

Natur, parker og friluftsliv
Forskergruppeleder: Frank Søndergaard Jensen

Natur, sundhed og design
Forksrgruppeleder: Ulrika K. Stigsdotter

Rumlig forandring og planlægning
Forskergruppeleder: Lone Søderkvist Kristensen

Vi forsker bl.a. i udviklingstendenser, design og udvikling af gode byer og landskaber, økonomisk effektiv park-og naturforvaltning, menneskers brug og forståelse af det fysiske miljø, udvikling af planlægningsmetoder og -processer samt geografiske informationssystemer (GIS), der er et væsentligt tværgående arbejdsområde i sektionen.

Særlige temaer er f.eks. nye planredskaber i det åbne land, klimatilpasning af byer med særligt fokus på vand, naturens betydning for friluftsliv og sundhed, forvaltning af byernes grønne områder, styring af by- og regionaludvikling, landdistrikternes udvikling og omdannelse af urbane landskaber.

Vi er et tværfagligt forskningsmiljø med både danske og udenlandske ph.d.-studerende og gæsteforskere.

Landskabsarkitektur og planlægning