Landskabsteknologi

Vi arbejder med vand, terræn, planter og deres relation til landskabsarkitekturen. Formålet er at skabe det bedste metodiske grundlag for udvikling, drift og forvaltning af grønne og bæredygtige bymiljøer.

Dame der planter træ langs vej

Skabe grundlag for landskabsarkitekturen

Forskningen i landskabsteknologi har til formål at udvide grundlaget for landskabsarkitekturen. Det handler bl.a. om bedre metoder til etablering og nye økosystemtjenester. Eksempler på fokusområder er vegetationsdynamik og vegetationsetablering; klimatilpasning, vandrensning og erosionskontrol samt udvikling af bynatur. Vi kombinerer en lang række discipliner, heriblandt landskabsarkitektur, miljøkemi, plantekendskab, byplanlægning, biologi, ingeniørkundskaber, GIS og modellering.

Mod bæredygtig byudvikling

Overordnet set er formålet med vores forskning at kombinere naturvidenskab med landskabsdesign for at få en bæredygtig byudvikling. Som det fremgår af listen over publikationer og projekter, spænder forskningen fra planlægning og drift af urbane landskaber til innovation og dokumentation af specifikke teknikker og metoder til bæredygtig udvikling af byens landskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se også forskergruppens engelske hjemmeside Landscape Technology

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Cong Wang Ph.d.-studerende   E-mail
Jan Støvring Senior forskningskonsulent +45 353-31837 E-mail
Li Liu Lektor +45 353-36774 E-mail
Marie Schnell Ph.d.-stipendiat +45 353-37619 E-mail
Marina Bergen Jensen Professor +45 353-31790 E-mail
Mark Taylor Randall Ph.d.-studerende   E-mail
Nané Køllgaard Pedersen Ph.d.-studerende +45 353-31548 E-mail
Ole Fryd Lektor +45 20 98 42 43 E-mail

Leder af forskergruppen

Marina Bergen JensenMarina Bergen Jensen
ProfessorE-mail: mbj@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 17 90
Mobil: 27 24 44 47

Green Cities: Klimatilpasning

Klimatilpasning

Se video fra projektet Water Recilient Green Cities for Africa der sigter på at skabe klima-robuste byområder i Tanzania og Etiopien gennem universitetssamarbejde.