Landskabsteknologi

Vi arbejder med vand, terræn, planter og deres relation til landskabsarkitekturen. Formålet er at skabe det bedste metodiske grundlag for udvikling, drift og forvaltning af grønne og bæredygtige bymiljøer.

Landskabsteknologi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skabe grundlag for landskabsarkitekturen

Forskningen i landskabsteknologi har til formål at udvide grundlaget for landskabsarkitekturen. Det handler bl.a. om bedre metoder til etablering og nye økosystemtjenester. Eksempler på fokusområder er vegetationsdynamik og vegetationsetablering; klimatilpasning, vandrensning og erosionskontrol samt udvikling af bynatur. Vi kombinerer en lang række discipliner, heriblandt landskabsarkitektur, miljøkemi, plantekendskab, byplanlægning, biologi, ingeniørkundskaber, GIS og modellering.

Mod bæredygtig byudvikling

Overordnet set er formålet med vores forskning at kombinere naturvidenskab med landskabsdesign for at få en bæredygtig byudvikling. Som det fremgår af listen over publikationer og projekter, spænder forskningen fra planlægning og drift af urbane landskaber til innovation og dokumentation af specifikke teknikker og metoder til bæredygtig udvikling af byens landskab.

Centrale forskningstemaer

  • Hvordan udvikles landskabsarkitektonisk interessante samt bæredygtige beplantningskoncepter, der fungerer på både planlægnings-, projekterings- og driftsniveau?
  • Kan de urbane vand-infrastrukturer gentænkes på en sådan måde, at byerne bliver robuste overfor såvel ekstremregn som tørke og samtidig styrkes med hensyn til byliv, biodiversitet og rekreative muligheder?
  • Hvordan organiseres drift og forvaltning af grønne områder, og hvilke ændringer og innovationer sker der i branchen? Hvordan er samspillet mellem styringsmetoder, den organisatoriske virkelighed og de grønne områder?

Læs mere på den engelske hjemmeside

Landscape Technology