Landskabsteknologi

Vi arbejder med vand, terræn, planter og deres relation til landskabsarkitekturen. Formålet er at skabe det bedste metodiske grundlag for udvikling, drift og forvaltning af grønne og bæredygtige bymiljøer.

Dame der planter træ langs vej

Skabe grundlag for landskabsarkitekturen

Forskningen i landskabsteknologi har til formål at udvide grundlaget for landskabsarkitekturen. Det handler bl.a. om bedre metoder til etablering og nye økosystemtjenester. Eksempler på fokusområder er vegetationsdynamik og vegetationsetablering; klimatilpasning, vandrensning og erosionskontrol samt udvikling af bynatur. Vi kombinerer en lang række discipliner, heriblandt landskabsarkitektur, miljøkemi, plantekendskab, byplanlægning, biologi, ingeniørkundskaber, GIS og modellering.

Mod bæredygtig byudvikling

Overordnet set er formålet med vores forskning at kombinere naturvidenskab med landskabsdesign for at få en bæredygtig byudvikling. Som det fremgår af listen over publikationer og projekter, spænder forskningen fra planlægning og drift af urbane landskaber til innovation og dokumentation af specifikke teknikker og metoder til bæredygtig udvikling af byens landskab.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgte projekter

  • Bæredygtig udvikling i Ribe Å-systemet er et pilotprojekt om håndtering af regnvand i vandoplandet til Ribe Å, Gram Å m. fl. Finansieret af 15. juni Fonden. Kontaktperson: Jan Støvring
  • Grøn klimaskærm til håndtering af tagvand via fordampning. En innovativ ide, der udnytter, at tagvand har potential energi, og kan reducere jordarbejdet i LAR-løsninger. Finansieret af MUDP-programmet, Københavns Kommune og Boligselskabet 3B. Kontaktperson: Marina Bergen Jensen
  • Monitering af skybrudsveje dokumenterer den hydrauliske kapacitet og  vejbeplantningens vitalitet på fire skysbrudsveje på Frederiksberg. Finansieret af Frederiksberg Kommune. Kontaktperson: Jan Støvring
  • China Europe Cooperation on Sponge Cities – hvordan matcher Kinas store sponge-city program de europæiske LAR-løsninger? Et samarbejdsprojekt mellem Europa (Holland, Finland, Sverige og Danmark) og Kina (Beijing og Changde og China Academy of Urban Planning and Design), finansieret af EU. Kontaktperson: Marina Bergen Jensen
  • Water Resilient Green Cities for Africa (WGA) handler om landskabsbaseret byudvikling i Addis Ababa og Dar Es Salaam

Netværk og samarbejde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beplantningsdesign (BA)
Planter og Teknologi 1 (BA)
Planter og Teknologi 2 (BA)

Design by Management (MS)
Urban Ecosystems (MS)

Klimatilpasning og grøn teknologi (Professionsbachelor)

Urban Water Management (Sino-Danish Center)

Efteruddannelse: Water Sector Governance and Operation (WSGO) (Finansieret og koordineret af Danida Fellowship Centre)

 

 

 

 

 

Se også forskergruppens engelske hjemmeside Landscape Technology

Medarbejdere

Navn Titel Telefon E-mail
Søg i Navn Søg i Titel Søg i Telefon
Emilia Danuta Lausen Adjunkt   E-mail
Hanna Allesøe Hansen Indskrevet ph.d.-studerende +4535322338 E-mail
Hanwen Xu Ph.d.-studerende   E-mail
Jan Støvring Seniorforskningskonsulent +4535331837 E-mail
Marina Bergen Jensen Professor +4535331790 E-mail
Mark Taylor Randall Postdoc   E-mail
Ole Fryd Lektor +4520984243 E-mail

Leder af forskergruppen

Marina Bergen JensenMarina Bergen Jensen
ProfessorE-mail: mbj@ign.ku.dk
Telefon: 35 33 17 90
Mobil: 27 24 44 47

Grøn Klimaskærm – Er fremtidens LAR systemer tryksatte?

Forskergruppen har bidraget til udvikling af skærmen, der håndterer tagvand ved hjælp af fordampning og forbundne kars princip. Se hvordan i videoen. Du kan få flere detaljer om klimaskærmen i det amerikanske tidsskrift COMSOL.

Danmarks største vejvandsrenseanlæg

Billede fra video om vejvandsrenseanlæg i Ørestaden

Marina Bergen Jensen har solid erfaring med at udvikle naturbaserede løsninger til klimatilpasning, bl.a. dobbeltporøs filtrering, som nu er basis for Danmarks største vejvandsrenseanlæg i Ørestad, og den grønne klimaskærm, der fordamper tagvand.

Bogen om LAR

Forsidebillede af bogen Regn med mere

’Regn med mere’ er en grundbog i håndtering af regnafstrømning ved hjælp af byens landskab. Bogen kan købes hos Forlaget Grønt Miljø

Bliv klogere på byernes klimaudfordringer

Forsidebillede af bogen Gentænk byen

Forskergruppen har bidraget til bogen, der ser på byen og dens udfordringer med nye øjne. Bestil eller download bogen