I PartnerLandskab samler IGN den grønne sektors interessenter og styrker samarbejdet mellem brancheorganisationer, virksomheder, offentlige forvaltninger og forskerne på IGN.

Formålet med PartnerLandskab er at producere brugbar forskningsbaseret viden, der umiddelbart kan implementeres i medlemmernes praksis. Det gøres ved at indsamle og dele erfaringer og viden om aktuelle faglige problemstillinger, samt afprøve nye metoder, der kan øge fagligheden eller lette kendte arbejdsrutiner.

PartnerLandskab vil  være det naturlige forum for strategisk påvirkning af den grønne sektors fortsatte udvikling.

Til PartnerLandskabs igangværende projekter om etablering af vedplanter med bunddække urter har vi maj 2017 modtaget støtte fra G. B. Hartmanns Familiefond på kr. 0.6M til over de kommende tre år at dokumentere dækafgrødrenes bidrag til øget biodiversitet og deres rekreative værdi for borgere. Dokumentationsindsatsen er i gang og forsætter til udgangen af 2020. 

Igangværende projekter

Bunddækkeplanter

 

Afsluttede projekter

Projektarbejde