Afsluttede projekter

Projekt 01: Kontrollerbare beskrivelser af planteskoletræer
Involverede partnere: PLR, PKP, DAG, FDK, DPF
Projektet var forankret hos seniorrådgiver Palle Kristoffersen

Projekt 02: Plantekendskab og planteanvendelse /Alternativ planteanvendelse
Involverede parter: PKP, DPF, DSL
Projektet var forankret hos seniorrådgiver Palle Kristoffersen

Projekt 03: Græsklipperobotter - muligheder og behov, nu og i fremtiden
Involverede parter: DGU, DAG, FDK, (KPN)
Projektet var forankret hos seniorforsker Anne Mette Dahl Jensen.

Projekt 04: Håndtering af jord med fokus på projektoptimering og vækstvilkår
Involverede partnere: DGU, PLR, PKP, DAG, 3F/BAT, DTF
Projektet var forankret hos lektor Torben Dam.

Projekt 05: Permeable befæstelser – nedsivning/opmagasinering af regnvand
Involverede partnere: Byggros, PLR
Projektet var forankret hos seniorforsker lektor Torben Dam

Projekt: 06: Anvendelse af oplevelsesværdier i planlægningen 
Involverede partnere: KPN, Odense Kom.
Projektet var forankret hos forsker Christian Lindholst

Projekt 07: Beplantning og vand på dæk og tag
Involverede parter: PLR, DAG, Kortegaard, 
Projektet var forankret hos seniorkonsulent Jan Støvring

Projekt 08: Etablerings- og opbygningsbeskæring af træer
Involverede parter: DTF, DSL, FDK, DP, Odense Kommune, PLR
Projektet var forankret hos seniorrådgiver Palle Kristoffersen

Projekt 09: Gødning og gødningsplaner for træer
Involverede parter: DTF, DSL, FDK, DP
Projektet var forankret hos forsker Oliver Bühler

Projekt 10: Optimering af befæstelser
Involverede parter: PLR, DAG 
Projektet var forankret hos lektor Torben Dam

Projekt 11: Virksomhedsoverdragelse 
Involverede parter: 3F/BAT
Projektet var forankret hos post doc Christian Lindholst

Projekt 12: Entydig beskrivelse af solitærtræer
Involverede parter: P. Kortegaard, DP
Projektet var forankret hos seniorrådgiver Palle Kristoffersen

Projekt 13: Vidensopsamling - de hyppigst anvendte træer i have og park 
Involverede parter: DTF, Odense Kommune, PLR, KPN 
Projektet var forankret hos adjunkt Oliver Bühler

Projekt 14: Tilfredsstillende vækst 
Involverede parter: PLR, P. Kortegaard, KPN, DP, DAG, Birkholm
Projektet var forankret hos lektor Oliver Bühler

Projekt 15: Stauder i offentlige anlæg
Involverede parter: Odense Kommune, KPN, Birkholm
Projektet var forankret hos ph. d. studerende Mona Chor

Projekt 16: Afprøvning af gødning til træplantninger
Involverede parter: DTF, Odense Kommune, DP
Projektet var forankret hos adjunkt Oliver Bühler

Projekt 17: Grønne udviklingsplaner
Involverede parter: FDK, LM, 3B, DGU
Projektet var forankret hos adjunkt Christian Kjøller

Projekt 18: Digitalisering/visualisering indenfor landskabsarkitekturen
Involverede parter: Danske ARK, Birkholm, DAG, Danske Planteskoler
Projektet var forankret hos Senior konsulent Jan Støvring

Projekt 19: Vedplantninger etableret med bunddækkende urter
Involverede parter: Odense Kommune, FDK, LM, FAKK, Danske Planteskoler, 
Projektet var forankret hos adjunkt Mona Chor Bjørn

Projekt 20: Værdisætning af træer
Involverede parter: DAG, Odense Kommune, KPN, DTF 
Projektet var forankret hos lektor Oliver Bühler og seniorkonsulent Jan Støvring

Projekt 21: Unge træers stabilitet
Involverede partnere: DTF, Birkholm Planteskole, DP, FDK, LM, FAKK
Projektet var forankret hos lektor Oliver Bühler

Projekt 23: Formidling og dataindsamling om bunddækkeurter i vedplantninger
Involverede partnere: Odense Kommune, Dansk Træplejeforening
Projektet var forankret hos adjunkt Mona Chor Bjørn

Projekt 25: Bunddække, buske, busketter og krat
Involverede partnere: Park- og Naturforvaltere og Danske Planteskoler
Projektet var forankret hos Oliver Bühler