07: Beplantning og vand på dæk og tag

Involverede partnere
PLR, DAG, DPF, Kortegaard, Birkholm

Projektforankring Skov & Landskab
Jan Støvring og Torben Dam

Projektstatus
Projektet forventes afsluttet juni 2014.

Grundlag for projekt

Grønne tage, taghaver og store friarealer opbygget på dækkonstruktioner ses hyppigere som del af et anlægsarbejde. Grønne tage er kommet på den politiske dagsorden,bl.a. på grund af den klimamodererende effekt i et fremtidigt varmere klima, samt som del af løsningen på et stigende CO2 udslip. Der ud over planlægges flere nye bebyggelser og hele bydele med parkering i konstruktion, typisk under terræn med grønne friarealer ovenpå.

Konstruktionen er fagligt udfordrende og involverer flere tekniske fag i både projektering og udførelsesfasen. De arkitektoniske krav til vækst, vitalitet og brugskvaliteter skærpes, hvilket gør det aktuelt at behandle emnet i et projekt i regi PartnerLandskab.

Projektets formål

Den faglige udfordring består i at sikre optimale vækstbetingelser for beplantningen under de pressede vækstvilkår på et dæk eller tag. Håndtering af vand i konstruktionen og planters vækstvilkår spiller en vigtig rolle for om konstruktionen teknisk set bliver vellykket og anlægget bliver den arkitektoniske succes man forventer. Vand og vækstvilkår er forbundne og det giver derfor god mening at se på disse emner som del af et samlet system og hinandens løsninger.

Projektet omfatter følgende tre dele:

Del 1
Et faktaark som beskriver hvad hhv. konstruktionsingeniøren (ING) og landskabsarkitekten (LARK) bør vide om det grønne tag. Faktaarket kan bl.a. indeholde følgende:

  • Introduktion til de mest anvendte principper for bærende konstruktioner. Omtalen skal klæde LARK/producent/anlægsgartner på, til at gå i konstruktiv dialog med andre rådgivere i projektets tidlige fase hvor bærende konstruktioner fastlægges og budgetteres og dermed ofte sætter grænserne for hvor grønt det grønne tag bliver.
  • Give både LARK og ING en bedre viden om hvad ’det grønne’ vejer. Hvad vejer de hyppigst anvendte træer nu, og i udvokset tilstand, samt opdatering på vækstmediers vægt.
  • Beskrive drift indgående, herunder forskellige principper for vedligehold, vanding mm., sammenhæng med forskellige etableringsprincipper, samt gode råd til hvordan installationer udføres således at reparation af f.eks. et defekt vandingssystem muliggøres.
  • Opsummering af gældende karv vedr. brandsikkerhed. Hvilke forhold skal man være opmærksom på og hvilke karv stilles til materialerne, hvad enten det er vækstmedie eller terrassebrædder.

Del 2
Fortælling om det ’grønne tag’ der kort og præcist beskriver formålet med at etablere grønt tag og hvilke kvaliteter der knytter sig til anvendelse af grønne tage.

Del 3
Præsentation af gode eksempler på grønne tage, ca. tre stk. Eksemplerne beskrives så præcist som muligt ved at formidle baggrunden og historien om tilblivelsen, samt projektmateriale og eventuelle drift/udviklingsplaner. Eksemplerne formidles via hjemmesiden www.laridanmark.dk eller lign. efter nærmere aftale når materialet er færdigt. Eksemplerne skal repræsenterer forskellige typer af grønne tage, f.eks. med udgangspunkt i de typer der opstilles i NOVA efter vækstmediets tykkelse.

Afholdte aktiviteter

December 2010: Opstartsmøde.

April 2011: Torben Dam og Jan Støvring har møde med konstruktionsingeniør med henblik på udredning af dimensionering og konstruktionsprincipper i forbindelse med projektering af bærende konstruktioner for grønne tage.

Vi er pt. i gang med at finde egnede eksempler på grønne tage til at indgå i eksempelsamlingen.