Bliv partner

Som partner får du undersøgt en aktuel faglig udfordring som din virksomhed eller organisation arbejder med. Samtidig får du indblik i konkrete forskningsprojekter på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Med medlemskabet får du:

  • Abonnement på Videntjenesten for By, Park og Landskab, der omfatter Videnblade, rapporter, rådgivning og rabat på faglige arrangementer
  • Mulighed for at markedsføre sig som medlem af PartnerLandskabs netværk med fokus på den nyeste viden inden for den grønne sektor. Medlemmerne kan herved benytte sig af PartnerLandskabs logo.

Et medlemskab kan tegnes på et hvilket som helt tidspunkt, med indtrædelse enten ved forårsmødet, eller efterårsmødet. Medlemmsskabet er gældende for et år af gangen, regnet fra indtrædelsestidspunktet. Medlemskabet koster årligt kr. 29.500,- .

Sammen med indbetalinger fra de øvrige medlemmer, indgår kontingentet i PartnerLandskabs projektpulje, der finansierer de konkrete forsknings- og udviklingsprojekter som partnerskabet gennemfører. 
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning finansierer sekretariat og projektformidling. Medlemmernes midler går således ubeskåret til projektaktiviteter.

PartnerLandskab består af brancheorganisationer og offentlige institutioner, der har det tilfælles, at deres berøringsflade er den grønne sektor. PartnerLandskab vil desuden være interessant for virksomheder der arbejder indenfor drift og anlæg, samt producenter og leverandører til faget, der ønsker at være med til at påvirke branchens udvikling og indgå i et formelt netværk med centrale aktører indenfor den grønne sektor.

Hvis du er interersseret i at blive medlem, kontakt da Jan Støvring, projektkoordinator på tlf. 3533 1837 eller mail: jls@ign.ku.dk.