Formål med PartnerLandskab

PartnerLandskab er et fagligt netværk med mulighed for erfaringsudveksling og igangsætning af udviklingsprojekter.

Med PartnerLandskab samler IGN den grønne sektors interessenter og styrker derved  samarbejdet mellem brancheorganisationer, virksomheder, offentlige forvaltninger og forskermiljøet ved Skov & Landskab.

PartnerLandskab består af brancheorganisationer og offentlige institutioner, der har det tilfælles, at deres berøringsflade er den grønne sektor. PartnerLandskab vil desuden være interessant for virksomheder der arbejder indenfor drift og anlæg, samt producenter og leverandører til faget, der ønsker at være med til at påvirke branchens udvikling og indgå i et formelt netværk med centrale aktører indenfor den grønne sektor.

Udviklingsprojekter

Udviklingsprojekterne omhandler ét eller flere af nedenstående emner:

  • Planter, plantepleje, etablering, anvendelse
  • Terræn, jord, befæstelser, materialer
  • Etablering og driftsteknik
  • Byøkologi - jord, vand, planter, klima
  • Parkforvaltning
  • Landskabsplanlægning og projektering.

Projekterne igangsættes på et af de to årlige partnermøder. Læs mere om både de igangværende og afsluttede udviklingsprojekter.