20: Værdisætning af træer

Indvolverede parter
DAG, KPN, Odense Kommune, DTF

Projektforankring
Lektor Oliver Bühler & Seniorkonsulent Jan Støvring

Status
Afrapportering er i sidste revision, herefter betragtes det som afsluttet. 

Grundlag for projektet

Den nuværende praksis for at prissætte eksisterende træer i det tilfælde at træet uretmæssigt fældes eller lider alvorlig skade bygger på en standard udviklet for ca. 15 år siden. Systematikken med at værdisætte træet bygger på en række faktorer - forhold der skal inddrages når træets nu-værdi skal bestemmes. Værdien af de enkelte forhold fastsættes ud fra målbare værdier og en faglig vurdering. Systematikken er udviklet af en bred forankret arbejdsgruppe og går under navnet Værdisætning Af Træer (VAT03). En workshop afholdt i samarbejde mellem Dansk Træplejeforening og KU i april 2015 viste interesse for metoden, den bruges i forskellig udstrækning og på forskellige måder af offentlige træejere rundt om i Danmark. VAT03 har også været inddraget i retssager, men omfanget er ikke kendt til bunds. På seminaret blev det dog også klart at værdien af et givet træ kan variere endog meget afhængig af de faglige skøn samt at VAT03 generelt sætter træværdien lavere end tilsvarende beregningsmodeller fra udlandet.

Formål

Målet med projektet er dels at skabe et indblik i hvorledes værdisætning af træer er sket i kommunal og juridisk praksis siden 2003 og frem til i dag, herunder hvordan træer værdisættes i fm. tvister og retssager. Dels at skabe et grundlag for at opdatere den nuværende standard på området (VAT03).

Afrapportering

Anvisning der støtter anvendelsen af VAT03, samt forslag til mulig(e) justeringer. Notatet bringes videre til oprindelige initiativtagere til deres videre arbejde. 

Afholdte aktiviteter

  • Januar-marts 2016: Konkrete sager er blevet efterlyst gennem mails, nyhedsbreve og omtale i Grønt Miljø. 
  • Marts-maj 2016.: KU følger op på konkrete sager
  • 31. Marts: Projektmøde hos KU
  • April-maj 2016: KU sammenfatter materiale i form af en anvisning til nuværende VAT03 samt lægger op til debat af visse elementer.
  • 2. juni 2016: Projektmøde hos KU
  • 12. oktober 2016: KU har indarbejdet kommentarer og sendt rundt til alle i projektgruppen.

Kommende aktiviteter

Projektet er herefter afsluttet.