19: Vedplantninger etableret med bunddækkende urter

Indvolverede partnere
Odense Kommune, KPN, Danske PlanteskolerFDK, LM, FAKK

Projektforankring
Projektforankring: Mona Chor Bjørn

Projektperiode
Projekt igangsat september 2015 og forventes afsluttet forår 2019

Grundlag for projekt

Der er fokus på natur i byen og folk ønsker naturoplevelser blomster uden for døren. På landskabsarkitekt tegnestuerne arbejder man derfor i stigende grad med blomsterne urter og man er ved at genopdage dækafgrøder som et redskab i etableringsfasen. Men viden om design, projektering, anlæg og drift er spredt på mange kilde og der findes næsten ingen systematisk opsamling på erfaringer gjort fra for 30-40 år siden. Det drejer sig bl.a. om;

 • Urters påvirkning på vedplanters etablering og vækst
 • Dækafgrøders evne til at holde ‘ukrudt’ væk i forhold til jordbundstyper
 • Dækafgrøder til forskellige jordbundstyper
 • Dækafgrøder i relation til forskellige (ved)plantestørrelser
 • Timing for såning af dækafgrøder (fra start, efter første vækstsæson osv.)
 • Strategier for brug af dækafgrøder
 • Etablerings- og driftsøkonomiske aspekter

Emner der alle er relevante i disse tider med fokus på natur-nære oplevelser fra første etablerings år, biodiversitet og rentabel drift.

Formål

Målet med projektet er at sammenstille eksisterende viden på området, samt etablere et antal testplantninger hvor udsåning af urter (også kaldet dækafgrøder) i nyetablerede vedplantninger tjener dels som demonstration, dels til systematisk vidensopbygning jf. forhold beskrevet ovenfor. Det præcise formål og aktiviteter fastlægges sammen med de involverede partnere ved et opstartsmøde.

Planlagt afrapportering

Projektet afsluttes med faglige artikler og en rapport der samler op på og evaluerer eksisterende viden på området og bringer anbefalinger om dækafgrødre som alternativ til mekanisk/kemisk renholdelse af vedplantninger. 

Afholdte aktiviteter

Der er etableret et forsøgsarealer ved skovrejsningen ved Ringkøbing K (sandjorde) i samarbejde med RealDania og HedeDanmark i foråret 2016. I vinteren 2016/17er der etableret forsøg i vejplantinger ved den nye Nordhavnsvej i København i samarbejde med Københavns kommune og Ebbe Dalsgaard A/S. I foråret 2017er der etableret forsøg i erstatningskov ved Odinsbro i Odense (lerjord).

Sammenstilling af eksisterende erfaringer og viden indenfor området pågår i samarbejde med Sveriges Lantbruksuniversitet og forventes afsluttet sommeren 2017.

De etablerede beplantninger indbefatter

3 dækafgrøde blandinger

I de to forsøg som er etableret/bliver etableret i skovrejsningerne i Ringkøbing og Odense testes tre dækafgrødeblandinger. Disse blandinger bygger på tidligere erfaringer respektive er sammensat for at modsvare branchens efterspørgsel på funktionalitet ud over at dække jorden. De tre blandinger er motiveret og beskrevet i vedhæftede materiale. Pga. de begrænsede areal ved Nordhavnsvej og kommunens ønske om at bruge forsøget som et spydspidsprojekt i deres arbejde med bynatur, er det kun ellenbergblandinger som testes her.

Kontrollerede blokforsøg

Forsøgene anlægges som klassiske blok-forsøg med fire blok, hvor blandingerne dels sås samme år som planting af skoven/træerne, og dels sås ét år efter (hvor der har været renhold i disse plot frem til såning). Dette er indarbejdet, da der generelt mangler viden om derfor også svar på hvornår man kan/skal introducere dækafgrøden. Kan man sås den ud direkte efter en forårsplanting? Eller er der en bedre etablering og tilvækst hos træerne, hvis dækafgrøden først introduceres året efter? Vedhæftet kort over blokforsøgets planering og omfang i Ringkøbing K.

DLF og Nykilde sponsorerer frø

DLF og Nykilde sponsorerer frøene til de tre forsøg, og har også bidraget med deres viden i forbindelse med udvikling af blandingerne og forsøgsdesign. DLF har også taget 90’er blandingen ind i deres sortiment efter samarbejdet kom op at stå.

Forventet output

De kontrollerede forsøg vil give praksisnær viden om bl.a.

 • Urters påvirkning på vedplanters etablering og vækst
 • Dækafgrøders evne til at holde ‘ukrudt’ væk i forhold til jordbundstyper
 • Dækafgrøder til forskellige jordbundstyper
 • Dækafgrøder i relation til forskellige (ved)plantestørrelser (Nordhavnsvej etableres med 18-20’ere)
 • Timing for såning af dækafgrøder (fra start, efter første vækstsæson osv.)
 • Strategier for brug af dækafgrøder
 • Etablerings- og driftsøkonomiske aspekter

Det er også ambitionen er bruge forsøgene som afsæt for studier af folks præferencer og dækafgrødernes bidrag til biodiversitet (primært insekter).

Viden såvel som demonstration

Forsøgsplantningerne vil dels give ny systematisk viden og dels tjene som demonstrationsområder for branchen. At forsøgene er en del af højtprofilerede projekter vil styrke branchens opmærksomhed og viden om dem.