13: Vidensopsamling – de hyppigst anvendte træer i have og park

Involverede partnere
DP, Odense Kommune, DTF, PLR, KPN

Projektforankring Skov & Landskab
Adjunkt Oliver Bühler.

Projektstatus
Projektet forventes afsluttet juni 2014.

Grundlag for projekt

Viden om træers vækst, anvendelse og pleje findes i dag spredt på en mængde forskellige kilder, såvel populære som videnskabelige. Viden er tilgængelig, men i dagligdagen hæmmes anvendelsen af at der ikke findes en sammenfatning og sortering af viden, til brug for fagfolk der i det daglige arbejder med rådgivning om træer og træpleje, Projektet vil sætte fokus på de hyppigste problemstillinger i tilknytning til de oftest benyttede træarter.

Formål

For de mest benyttede træarter, sammenfattes eksisterende viden der skønnes relevant i forbindelse med planlægning, etablering og drift. Eksisterende viden sammenfattes og formidles på en let tilgængelig måde. De forhold der belyses er f.eks. habitus -højde, form og skyggeforhold. Desuden væksthastighed, forventet levetid, samt i hvilken grad arten/sorten er særlig tolerant eller følsom overfor vejsalt, komprimerede jorde mv. 

Forventet afrapportering

Projektet munder ud i et kortfattet hæfte, et katalog, med ledsagende illustrationer og referenceoversigt for de udvalgte arter/sorter. 

Aktiviteter

Skov & Landskab har foråret 2012 afsluttet projektet 'sortimentsudvalg' i samarbejde med de danske planteskoler m.fl. Dette projekt  tager afsæt i resultaterne fra sortiments-projektet. Læs mere om sortimentsprojektet i artikel:  Gartner Tidne 5/2010 

Igangværende aktiviteter

Katalog med information om de hyppigst anvendet gade- og vejtræer er pt. ved at blive redigeret og layoutet til en letlæselig folder, der beskriver de enkelte træer og deres anvendelsesmuligheder. Folder præsenteres på det kommende PartnerLandskabs-møde d. 3. juni 2014.