23: Bæredygtig etablering af vedplantinger

Formidling og dataindsamling: Dækafgrøders uudforskede potentiale 

Involverede parter
Odense Kommune, Dansk TræplejeforeningG. B. Hartmanns Familiefond har maj 2017 bevilliget midler til forsat dokumentation de kommende tre år.  

Projektforankring
Mona Chor Bjørn

Projektstatus
Projektet er opstartet forår 2017 og vil løbe tre år frem - finansieret af GBH Fonden.

Baggrund

Viden om bunddækkende urter (også kaldet dækafgrøder) som etableringsteknik i nyetablerede vedplantninger er primært personlig erfaringsbaseret og af anekdotisk karakter. Stigende accept af såvel de oplevelsesmæssige og naturmæssige kvaliteter som nytteværdien i form af gode vækstforhold og som et - måske – billigere alternativ til mekanisk renholdelse har sat fornyet fokus på oplevelsesrigt bunddække. I PL-projektet ’Vedplantninger etableret med bunddækkende urter’ blev grundlaget skabt for en egentlig systematisk videns sammenstilling og der blev igangsat kontrollerede forsøg.

Formål

Målet med dette projekt er at skabe mulighed for dataindsamling og formidling til både professionelle og lokale i forbindelse de tre igangsatte forsøgsplantninger.  

Afholdte aktiviteter

  • Januar 2017: Ansøgning til G. B. Hartmanns Familiefond.
  • Maj 2017: Projektet modtaget støtte fra G. B. Hartmanns Familiefond på kr. 0.6M til over de kommende tre år at dokumentere dækafgrødernes indvikrning på vedplanternes vækst og vitalitet samt bidrag til øget biodiversitet og deres rekreative værdi for borgere.
  • Etablering af forsøgsareal i samarbejde med Odense kommune, skovdyrkerne og Letbanen
  • DLF og Nykilde sponsorerer frøene til forsøget

Projektet i regi PartnerLandskab er nu afsluttet. Projektet forsætter for finansieringen tilvejebragt via G. B. Hartmanns Familiefond.

Kommende aktiviteter finansieret af GBH Fonden

  • Målinger og registreringer i de tre forsøgsarealer (Ringkøbing K, Odense letbaneskov, Nordhavnsvej i København): Jordens vandindhold (måles med TDR prober), vedplanternes højde og rodhalsdiameter tilvækst, - fotoregistrering af spirings- og blomstringsperiode, - artsregistrering, frekvens og højde af vegetation, dækningsgrad af udsåede dækafgrøder, forekomst af spontan vegetation
  • On-site undersøgelser af borgernes oplevelse af dækafgrøder som alternativ til renhold i blomstringsperioden og i vintertilstand. Disse studier foretages i Odense og på Nordhavnsvej.
  • Målinger af dækafgrødernes potentiale som habitat og fødekilde for bestøvere og småfugle. Disse målinger foretages i Odense og på Nordhavnsvej.
  • Formidling af forsøgene til lokale borgergrupper i form af informationstavler og i forbindelse med præferenceundersøgelser.