06 Anvendelse af oplevelsesværdier

Involverede partnere
KPN, Odense Kommune

Projektforankring Skov & Landskab
Post doc Christian Lindholst

Projektstatus
Projektet afsluttet

Kort oplevelsesværdier
Kastrup Fort er opdelt i en række 'rum' hvori de otte oplevelsesværdier kortlægges.
 

Materiale til afbenyttelse mod kildeanvisning

Download Videnblad nr. 3.1-73 Kortlægning af rekreative oplevelser, december 2010
Download artikel: Anvendelse af oplevelsesværdier i planlægningen, Trafik & Miljø, august 2010
Download delrapport om Kastrup Fort.
Download delrapport om Skt. Jørgens Park

Grundlag for projekt

Identifikation af oplevelsesværdier er en måde at analyse et grønt områdes kvaliteter på. Metoden inddeler et grønt område i flere 'rum', hvori 8 forskellige oplevelser og deres styrke kortlægges. Forskning påpeger at adgang til forskellige oplevelser er vigtig for brugerne. Oplevelserne og deres styrke angiver derfor kvaliteten af et grønt område i et brugerperspektiv. Metoden kan understøtte parkforvaltningens arbejde med både den langsigtede planlægning samt skabe bedre prioriteringer i driften.

Læs mere om Skov & Landskabs arbejde med oplevelsesværdier i Videnblad nr. 3.11-52: Befolkningens præferencer for oplevelser i byens grønne områder, eller download rapporten Natur og Sundhed fra Skov & Landskabs hjemmeside.

Projektets formål

I forhold til planlægning og forvaltning af grønne områder vil projektet udarbejde en vejledning til hvad oplevelsesværdimetoden (E-metoden) kan anvendes til og hvordan den kan anvendes. I projektet benyttes Kastrup Fort, København og Skt. Jørgens Park i Odense Kommune.

Metode

Projektet vil teste og evaluere anvendelsesmulighederne i oplevelsesværdimetoden (E-metoden) gennem en deltager/brugerdrevet læringsproces i et konkret grønt område.