11: Virksomhedsoverdragelse

Involverede partnere
3F / BAT

Projektforankring Skov & Landskab
post doc Christian Lindholst

Projektstatus
Projektet er afsluttet.

Materiale til fri benyttelse mod kildehenvisning

Som formidling af resultaterne fra projektet havde Christian Lindholst en artikel med i fagbladet 'Vækst' med beskrivelse af de væsetligste resultater. Se artiklen fra Vækst 1/2012. 

3F og BAT arbejder pt. videre med resultaterne i egen organisation. Skov & Landskab forventer at følge op på projektet med flere undersøgelser i regi PartnerLandskab.

Grundlag for projekt

Igennem de seneste 8-10 år er en stadig større del af den kommunale og statslige pleje og vedligehold af vejarealer, byens parker, idrætsanlæg og naturområder mm, overgået til private virksomheder ved udlicitering. I forbindelse med kontraktindgåelse sker det ofte at medarbejdere, ved en virksomhedsoverdragelse, følger med over i den private virksomhed.

Det tekniske grundlag for udlicitering af driftopgaverne bliver løbende udviklet i de enkelte kommuner, herunder kontraktindgåelse og kvalitetskontrol af det udførte arbejde. Men der er hidtil ikke været fokuseret meget på hvorledes medarbejder oplever overdragelsesprocessen og tiden herefter i en ny virksomhedskultur. Ved at undersøge udvalgte kritiske problemstillinger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af medarbejdere på park- og naturområdet, vil projektet råde bod på dette.

Projektets formål

Projektet vil sætte fokus på hvordan virksomhedsoverdragelsen opleves af medarbejderne og hvilke forhold, der medvirker til at virksomhedsoverdragelsen opleves mere eller mindre tilfredsstillende.

Formålet med projektet er at tilvejebringe en viden, der kan hjælpe virksomheder og medarbejdere til at forstå de forskellige aspekter og løse kritiske situationer i en virksomhedsoverdragelse.

Projektet vil bygge på interviews med medarbejdere og ansatte i virksomheder, der har oplevet/medvirket i virksomhedsoverdragelse fra offentlig til privat virksomhed.

Afholdte aktiviteter

Sommeren 2010: Projekt og arbejdsplan formuleret.

Marts 2011: Der er truffet aftale med en entreprenør om interview med den gruppe medarbejdere.

7.april 2011: Interview gennemført med virksomhedsoverdragede medarbejderne.

Maj 2011: Gennemførsel af endnu et interview med fokusgruppe.

Maj 2011: Følgegruppemøde omkring foreløbige resultater.

Januar 2012: Sammenfatning og afrapportering.

23. feb 2012: Artikel i bladet 'Vækst'