Landskabsarkitektur og planlægning

Vores forskning og undervisning skaber grundlag for at planlægge, designe og forvalte bæredygtige bymiljøer og landskaber. Vi beskæftiger os med de udendørs rum, byens funktion, æstetik og bæredygtighed, grønne områders indhold og værdi, samspillet mellem mennesker og omgivelser, udviklingen i det åbne land, brugen af naturen og dens betydning.

Temaerne er blandt andet byomdannelse, kvaliteten af byrum, designteori, klimatilpasning, byer og landskabers udvikling, planlægningsprocesser, friluftsliv og naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Metoderne omfatter for eksempel rumlige analyser, spørgeskemaundersøgelser, historiske studier og analyser af geografiske og fysiske data.

Vi udvikler nye tilgange til planlægning, tekniske løsninger, designmetoder, forvaltningsredskaber og samarbejdsformer til gavn for samfundet. Formidling af viden til både forskere, fagfolk og befolkning er en afgørende del af arbejdet.

Sektionsledere

Landskabsarkitektur og planlægning – Design

Bettina Lamm
Lektor

bela@ign.ku.dk
35 33 17 71

Landskabsarkitektur og planlægning – Samfund

Henriette Steiner
Lektor

st@ign.ku.dk
35 33 10 33

Mød os på