Rapporter og artikler om dobbeltporøs filtrering og pilotanlæg

Flasker i laboratorium

Basisrapport

(Download pdf)

 • Beskrivelse af Dobbeltporøs filtrering og DPF-pilotanlæg i Ørestad
 • Rensning af vejvand, 25 hændelser i DPF-pilotanlæg (H 1-25, 1. halvår 2007).
 • Renseevne for suspenderet stof, zink, kobber, krom, bly og fosfor i vejvand.

Tillæg 1 til basisrapport om DPF-pilotanlæg

(Download pdf)

 • Massebalance
 • Organisk stof (glødtab)
 • Levetid (estimat)
 • Opløst stof
 • Renseevne for yderligere 29 grundstoffer
 • Miljøfremmede organiske forbindelser
 • Partikelstørrelsesfordelinger
 • Korrelationer mellem suspenderet stof og turbiditet, zink, kobber, krom, bly og fosfor

Tillæg 2 til basisrapport om DPF-pilotanlæg

(Download pdf)

 • Coatning af DPF-6-Lag med jernoxid og humus
 • Coatede hændelser (CH 1-17, 2. halvår 2008)
 • Delprøver i indløb (dec. 2008)
 • Mikrobiologiske stikprøver, juni 2009

Artikel om coatning

Du kan læse om coating i artikelen "Coatning af DPF-6-Lag for bedre fjernelse af arcenat og kromat

 • Titel: Full-Scale Removal of Arsenate and Cromate from Water Using a Limestone and Ochreous Sludge Mixture as a Low-Cost Sorbent Material
 • Forfattere: Karin Cederkvist, Peter E. Holm, Marina B. Jensen
 • Tidskrift: Water Environmental Research, Vol. 82, nr. 5, may 2010, pp 401-408 (8)