Dobbeltporøs filtrering

Dobbeltporøs Filtrering (DPF) er udviklet til rensning af regnafstrømning fra befæstede arealer, hvor formålet kan være beskyttelse af recipient, rekreativt brug af det rensede vand eller anvendelse til sekundære formål i husholdninger eller industri. Teknikken udmærker sig ved at partikler akkumulerer i et andet volumen end der hvor vandet strømmer. Dermed undgås tilstopning, og hele filterets magasinkapacitet kan udnyttes før regenerering er nødvendig. Samtidig er modstanden over filteret så begrænset at gennemstrømningen kan drives af tyngdekraften. I renseprocessen tilsættes ingen kemikalier, og vandet løber af sig selv gennem filteret alene drevet af tyngdekraften. Teknikken er IPR-beskyttet af Københavns Universitet. Det danske firma Watercare i Assens har tegnet licens og tilbyder nu Watercare-DPF-bokse i Danmark og Sverige.

Naturstyrelsen nævner dobbeltporøs filtrering som mulig renseløsning ved nedsivning af vej- og overfladevand hvor grundvandsressourcen er meget sårbar.

Få mere at vide:

Animationsfilm: Se hvordan det fungerer

Du kan se, hvordan dobbeltporøs filtrering fungerer i denne animationsfilm. Videoen er udviklet af Kollision og med støtte fra CLEAN.