Jord er et system

Jord er et system, indeholdende vand og luft. Systemet er robust om sommeren og sårbart overfor kørsel og flytning af våd jord med maskiner i efteråret, vinter og forår. Er det vand-luft fyldte system blevet ødelagt ved sammenpresning, tager det lang tid om at etablere sig igen - også selvom vi gør hvad vi kan for at hjælpe det på vej.

En jord består bl.a. af faste partikler, ler, silt, sand, grus og sten. Fordelingen mellem disse beskriver, sammen med organiske bestanddele, jordens tekstur. Der er mellemrum mellem partiklerne, som kaldes for porer. Porrene har mange forskellige størrelser, der bl.a. afhænger af partiklerne. Rent praktisk skelner vi mellem fin- mellem- og grovpore. Tilsammen beskriver de et system af hulrum i jorden der enten kan være luft- eller vandfyldte. Dette system kaldes jordens struktur.

Jordens tekstur

Jordens tekstur


Illustration fra http://waterbydesign.com.au/ viser en planterod som del af et kompleks system af mineraler, organisk materiale, bakterier og svampe.

I en god veldrænet jord er de grove porer luftfyldte, mellemporerne delvist vandfyldte, mens de fine porer er helt vandfyldte. I finporene binder overfladespænding og kemiske forbindelser vandet til jordens faste bestanddele, og vandet er således ikke tilgængelig for planterne. Planternes rødder får derfor primært deres vand fra mellemporerne.

Porerne danner tilsammen et poresystem, der er med til at lede overskydende vand væk, og til at udskifte jordluften med atmosfærisk luft. 21% ilt i atmosfæren bliver til ca. 18% ilt 30 cm nede i jorden. En optimal dyrkningsjord har 50% faste partikler og 50% porer. Man taler også om en porøsitet på 50. Ca. halvdelen af porerne er vandfyldte, det svarer til en vandprocent på 25.

Kilder:

Urban, James (2008): Up by Roots – Healthy Soils and Trees in the Built Environment.
http://waterbydesign.com.au/