Naturbaseret Mindfulness – Københavns Universitet

Nacadia ® > Forskning > Forskningsprojekter > Naturbaseret Mindfulness

Naturbaseret mindfulness - Fremme af nærvær, medfølelse og psykisk robusthed ved at praktisere mindfulness i naturen

I august 2016 og august-september 2017 deltog i alt 69 let til moderat stressede studerende i projektet.
Projektet er finansieret af 15. Juni Fonden og Den Obelske Familiefond.

Projektets formål

Naturbaseret Mindfulness er et randomiseret kontrolleret studie (RCT), og Projektets formål er at undersøge effekten på stress- og mindfulnessniveau af at træne mindfulness i naturen, sammenlignet med indendørs træning.
Målgruppen er bachelor- og kandidatstuderende fra hele Danmark.
Et andet formål er at undersøge ligheder og forskelle i den måde mindfulness og naturophold påvirker stressniveauet.
Endelig er projektet tænkt som et pilotprojekt, med henblik på udviklingen af korttidsbehandling af stress for både studerende og sundhedsprofessionelle.

Naturbaseret Mindfullness

I alt deltog 69 studerende i projektet. 59 studerende var igennem 5 døgn med mindfulnesstræning og/eller naturophold i Terapihaven Nacadia®. Heraf udgjorde de 19 en passiv kontrolgruppe. Gennem lodtrækning blev de resterende studerende fordelt til henholdsvis 5 døgns forløb med mindfulness i Terapihaven Nacadia® (22 personer) og til mindfulnesstræning indendørs (18 personer). 10 studerende gennemførte et program med meningsfulde aktiviteter i Terapihaven Nacadia® (ikke mindfulness). Forløbene, der tog udgangspunkt I MBSR-programmet (Mindfulness Based Stress Reduction) indeholdt meditationstræning og yoga, samt undervisning om stress og kommunikation. Disse øvelser har til formål at øge koncentrationen og skabe indsigt i sindet på en måde, der over tid skaber ro og stressreduktion. I 24 timer var deltagerne stille, og de blev desuden bedt om at lukke for telefoner og anden elektronisk opkobling i alle fem dage.

Rammen omkring behandlingen var den samme alle dage: Deltagerne, der sov i hver sit telt, blev vækket kl. 6.30, og gruppen samledes til meditativ bevægelse og siddende meditation fra kl. 7-8. Fra kl. 9.30-12.30 og igen fra kl. 14.30-18 var der MBSR-træning. Fra kl. 19.30-ca. 20.30 var der mindful gang og en samling, hvor deltagerne efter tur gav en melding om tilstanden eller andet.

Undervisningen blev varetaget af en amerikansk mindfulnesstræner og en dansk klinisk psykolog og mindfulnesstræner, begge med uddannelse fra Center For Mindfulness i Boston. Et praktisk team bestående af 4 medarbejdere sørgede for dataindsamling, for alle måltider mv., og var tillige en del af den menneskelige ramme om forløbene.

Data

Dataindsamling foregik i timerne inden og i timerne efter forløbene. Alle deltagere, inklusiv kontrolgruppen, fik taget blodprøve, der bliver analyseret for ændring i genekspression; hjerterytmevariabilitet blev målt med elektroder på brystkassen; Breath Counting (en koncentrationstest) blev udført på pc, og spørgeskemaer besvaret, ligeledes på computeren. 26 deltagere blev interviewet om hvad der var hjælpsomt, når de oplevede stress. Ved en 3-måneders opfølgning blev Breath Counting, udfyldelse af spørgeskemaer og interview gentaget.

Spørgeskemaerne havde dels til formål at indsamle baggrundsinformation, herunder naturbrug, og dels at samle information om stressniveau (PSS), mindfulnessniveau (Ffmq), selv-medfølelse (SCS), forbundethed til naturen (CNS) og tilknytningsstil (ECR-R).

Resultater

Resultaterne bliver offentliggjort i minimum tre artikler i forbindelse med Dorthe Djernis’ PhD-afhandling, der forventes afsluttet i august 2019. De foreløbige overskrifter er:

  1. Sammenligning af stressniveauet efter 5 dages mindfulnesstræning indendørs vs. i naturen.
  2. Sammenligning af mindfulnessniveauet efter 5 dages mindfulnesstræning indendørs vs. i naturen.
  3. Sammenhæng mellem mindfulnesstræning og naturophold hvad angår den restituerende effekt.

Kontakt: Dorthe Djernis, ddj@ign.ku.dk