Soldaterveteraner – Københavns Universitet

Nacadia ® > Forskning > Forskningsprojekter > Soldaterveteraner

Naturbaseret terapi til soldaterveteraner

I september-november 2012 gennemgik otte soldaterveteraner et forløb i naturbaseret terapi i Terapihaven Nacadia®. Projektet, der var finansieret af Soldaterlegatet, skete i et samarbejde med Stresscenteret Kalmia og Forsvaret.


Projektets formål

I Danmark er mere end 30.000 soldater udsendt til krigstjeneste i udlandet siden 1984. Efter hjemkomsten oplever en del af dem psykiske problemer. Forsvaret følger en de soldater, der har været udsendt til Afghanistan, og her viser de nyeste tal, at 13 % oplever PTSD symptomer 3 år efter hjemkomst. Dette billede kan genkendes fra andre nationer, der udsender soldater til krigstjeneste. De danske soldater tilbydes psykolog-samtaler og medicinsk behandling, hvilken kan være en god hjælp for at få hverdagen til at fungere. Der er dog en gruppe, der ikke bliver ikke hjulpet, eller oplever store bivirkninger af medicinen. International forskning peger på, at naturbaseret terapi kan være et væsentligt behandlingsredskab.

Formålet med projektet var, at undersøge, om soldater med PTSD oplever en forandring af en hverdagen i løbet af, og efter behandling med naturbaseret terapi.

Naturbaseret terapi til soldater med PTSD

Der indgik 8 veteraner med PTSD i projektet. De deltog i et 10 ugers forløb, 3 gange ugentligt af 3.5 time. Der var opfølgning 1,3 og 12 måneder efter afslutningen af projektet, hvor deltagerne kunne mødes i Nacadia. 1 psykolog, og en psykoterapeut, begge med 2 erfaring med haveterapi, og en gartner stod for behandlingen. Tilpasning af aktiviteterne til målgruppen og individet er et væsentligt element i den terapeutiske tilgang. I forhold til soldaterne var det vigtigt at tage udgangspunkt i deres særlige forhold til, og kendskab til naturen. Fysisk udfoldelse havde ligeledes været en del af deres hverdag. Derfor var aktiviteterne i starten af forløbet relativt fysisk krævende som fx anlæggelse af stenovn, brændehugning, tømning af krebsebure i søen. For mennesker med PTSD kan det være svært at være i ro eller bevare nærværet. Dette blev tilgodeset dels gennem de fysiske aktiviteter, der giver en naturlig afslapning i kroppen, dels ved at bruge aktive yoga-og vejrtræningsøvelser til at styrke oplevelsen af at være i nuet. De individuelle samtaler foregik udendørs - ofte gående i stedet for siddende.

Der blev lagt op til ca. en halv times nærværs-træning derhjemme i de dage, soldaterne ikke var i haven. For alle deltagere, er det en udfordrende at træne specifikke øvelser derhjemme. Også her var en individuel tilpasning vigtig; for nogle af soldaterne var en mindfulness-aktivitet indtalt af haveterapeuten på mobilen motiverende. For andre var det aktive yoga-øvelser som gav en god start på dagen. Generelt kræver det et stort arbejde for både deltagere og terapeuterne at sikre overførbarhed af aktiviteterne i haven til de hjemlige omgivelser.

Resultater

Data bestod af individuelle interviews med alle soldater v. start af behandlingen, efter 5 uger, 10 uger og endelig 1 år efter. Ved at følge deltagerne i så lang tid, var det muligt at se, om evt. fremgang ville fortsætte efter behandlingens ophør. Resultaterne viste, at soldaterne oplevede en positiv forandring i forhold til hverdagen med PTSD. Symptomerne var mindre persisterende; bedre nattesøvn, færre flashback, nedsat vagtsomhed. De beskrev, at det blev lettere at deltage i sociale begivenheder og deltage i arrangementer i hverdagen. Vrede og aggressive følelser kunne lettere kontrolleres. De havde fået redskaber som åndedrætsteknikker og afspænding til at håndtere stress og angstanfald. Alle brugte naturen mere end før, og søgte den for at opleve mental ro og få positive oplevelser. Data viste, at deltagerne efter 10 ugers forløb var usikre på, hvordan fremtiden skulle blive, men efter 1 år, havde mange en oplevelse af bedre at kunne træffe beslutninger og håndtere hverdagen.

Kontakt: Dorthe Varning Poulsen, dvp@ign.ku.dk